nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

NOVO Advocaten

Specialisten in het arbeidsrecht

NOVO Advocaten richt zich op het arbeidsrecht, op het hoogst denkbare niveau. Daar zijn we goed in en dat zie je terug in onze resultaten!

NOVO Advocaten is er voor:

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • HR-adviseurs

NOVO Advocaten is specialist in:

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte en re-integratie
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Overgang van onderneming
 • Payrolling en flexibele arbeidsrelaties


Actueel

Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?
dinsdag 12 maart 2019

Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?

Demotie betekent van een hogere functie naar een lagere functie gaan. Vaak betekent dit dan ook een verlaging in salaris en verantwoordelijkheid. Mag dit zomaar in het arbeidsrecht? En zo ja, in welke...
Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG
woensdag 6 maart 2019

Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

In de AVG worden helaas geen concrete bewaartermijnen genoemd voor het bewaren van werknemersgegevens. Er wordt alleen een richtlijn gegeven: je mag gegevens niet langer bewaren dan “noodzakelij...
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie
maandag 4 maart 2019

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:686 BW. De kantonrechter is van oordeel dat werkneemster de verplichtingen vanaf 14 november 2018 niet is nagekomen (artikel 660a lid 1 sub a ...
RVU
donderdag 28 februari 2019

RVU

In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de regelingen voor vervroegd uittreden.
Verandering rechtspositie ambtenaren; voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht
woensdag 27 februari 2019

Verandering rechtspositie ambtenaren; voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht

Op 1 januari 2020 treedt – vermoedelijk – de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Ambtenaren krijgen zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers in het bedrijf...

Neem contact met ons op

Relevante samenwerkingen