nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De zieke werknemer; wie toetst?

De zieke werknemer; wie toetst?

Gepubliceerd: 26-sep-2018 08:00

Herkent u deze situatie? Werknemer meldt zich ziek, maar u als werkgever gelooft er niets van dat werknemer ook echt ziek is. U weigert de ziekmelding.  Maar als werkgever mag u niet zelf beoordelen of werknemer werkelijk ziek is en daarom niet kan werken, laat staan dat u werknemer bij een ziekmelding mag ontslaan wegens werkweigering. Daarvoor moet u eerst een bedrijfsarts inschakelen en die moet beoordelen of werknemer arbeidsongeschikt is. Dat dit een taak is die enkel en alleen aan de bedrijfsarts toekomt, wordt in onderstaande zaak nogmaals bevestigd door de kantonrechter te Maastricht.

Feiten

Werkneemster treedt op 1 februari 2018 in dienst voor de duur van 6 maanden, in de functie van sales telefoniste. Op 22 maart 2018 laat werkneemster via een Whatsapp bericht weten, dat ze er niet is omdat ze niet kan lopen en autorijden wegens knieklachten, dat ze zich hier schuldig over voelt, dat ze medicatie krijgt, welke medicatie ze heeft gekregen en dat ze het ziekenhuis heeft gebeld om eerder uitslag van de MRI te krijgen maar dat dit niet mogelijk was. Een respons van haar direct leidinggevende volgt eveneens via een Whatsapp berichtje met daarin de mededeling: ‘Tis duidelijk, een kort berichtje was voldoende geweest. Sterkte en hou ons op de hoogte.’

In de dagen hierna heeft werkneemster haar werkzaamheden vanuit huis verricht, met goedkeuring van werkgeefster. Op 27 maart ontvangt werkneemster een brief waarin zij echter door werkgeefster op de vingers wordt getikt. Werkneemster zou de afspraken uit de arbeidsovereenkomst niet of nauwelijks nakomen. Werkgeefster verwacht werkneemster een dag later weer op kantoor te zien daar haar werk voornamelijk zittend is. Als ze thuis in staat is werkzaamheden te verrichten dan moet zij dit ook (zittend) op kantoor kunnen, zo redeneert werkgeefster. Daarnaast dient ze ook de gemiste uren in te halen. Naar aanleiding van deze brief vindt er op 27 maart 2018 een gesprek plaats. Werkneemster laat tijdens dit gesprek weten dat haar knieklachten dusdanig zijn toegenomen dat zij niet langer in staat is om haar werkzaamheden vanuit huis te verrichten.

Ondanks deze mededeling ontvangt werkneemster diezelfde dag nog een addendum op haar arbeidsovereenkomst. Hierin is opgenomen dat werkneemster haar werkzaamheden tot nader overleg vanuit huis zal verrichten. Enige uitleg over de reden hiervan wordt niet gegeven. Werkgeefster weigert zelfs het verzoek van werkneemster om de reden hiervoor alsnog op te nemen in het addendum.

Ziekmelding wordt niet geaccepteerd

Op 6 april 2018 laat werkneemster dan ook per e-mail aan werkgeefster weten dat zij niet akkoord kan gaan met het addendum. Niet alleen wegens het ontbreken van de reden voor haar thuis werkzaamheden maar vooral ook omdat zij niet langer in staat is (door haar knieklachten) om thuis te werken. Werkneemster laat dan ook nogmaals weten dat zij zich vanaf 22 maart ziek heeft gemeld en verzoekt keurig in haar e-mail om dit te melden bij de betreffende instantie zodat zij op controle kan bij de bedrijfsarts.

Haar ziekmelding wordt (wederom) niet geaccepteerd. Volgens werkgeefster hebben haar werkzaamheden niks te maken met haar knieblessure en kan werkneemster gewoon aan de slag. Werkneemster laat hierop weten dat zij het absoluut niet eens is met de gang van zaken en verzoekt nogmaals om op korte termijn een uitnodiging van de bedrijfsarts te ontvangen. Verder laat zij uitdrukkelijk weten dat ze zich beschikbaar stelt voor arbeid, afhankelijk van het oordeel van de bedrijfsarts. Hierna blijft het stil aan de kant van werkgeefster, maar wordt het loon van werkneemster niet meer uitbetaald. Uiteindelijk volgt er op 2 mei 2018 een e-mail van werkgeefster met daarin de mededeling dat werkgeefster de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens werkweigering.

Loonstop en beëindiging wegens werkweigering?

Werkneemster heeft hierna het heft in eigen hand genomen en zelf een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd. Het UWV stelt vast dat werkneemster per 23 juni weer in staat zou moeten zijn om de overeengekomen arbeid te verrichten. Wanneer werkneemster zich met dit bericht bij werkgeefster meldt, wordt haar opnieuw medegedeeld dat zij niet langer meer in dienst zou zijn.

Werkneemster stapt hierop naar de kantonrechter en vordert vernietiging van de opzegging alsmede doorbetaling van haar loon tot op het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgelig geëindigd zal zijn.

Eigen risico werkgever

De kantonrechter stelt voorop dat het onbegrijpelijk is dat werkgeefster, zelfs na herhaald verzoek van werkneemster, niet is overgegaan tot het inschakelen van een bedrijfsarts om de arbeidsongeschiktheid van werkneemster vast te laten stellen. Zeker nu werkgeefster twijfels had over de ziekmelding van werknemer. Daarbij kan het Whatsapp bericht van 22 maart 2018 van werkneemster niet anders geïnterpreteerd worden dan als een ziekmelding. Uit de reactie van haar direct leidinggevende hierop blijkt ook dat deze als zodanig is opgevat. Dat werkneemster na haar ziekmelding nog een aantal dagen thuis heeft gewerkt doet daar niks aan af, evenals het e-mail bericht waarin zij nogmaals herhaalt zich per 22 maart ziek te hebben gemeld. Werkgeefster heeft dan ook ten onrechte de ziekmelding van werkneemster niet geaccepteerd, aldus de kantonrechter.

Het bewust niet laten controleren van de ziekmelding door een bedrijfsarts komt voor rekening en risico van werkgeefster. Met andere woorden, zolang een bedrijfsarts niet heeft vastgesteld of werkneemster al dan niet écht ziek is, kan niet gezegd worden dat sprake is van werkweigering. Hierdoor kan werkneemster dus ook niet rechtsgeldig ontslagen worden. De opzegging wordt door de kantonrechter vernietigd en de loonvordering wordt toegewezen.

NOVO ’s tip

Meldt werknemer zich ziek, dan mag u als werkgever de ziekmelding niet weigeren.  U moet de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts is de enige aangewezene om de ziekmelding te controleren. Let wel, een werknemer mag een ziekmelding niet misbruiken, want dan mag u als werkgever  sancties opleggen. Bent u als werkgever in een conflictsituatie geraakt over een ziekmelding?  Of bent u juist die zieke werknemer? NOVO Advocaten te Breda, Specialist in Arbeidsrecht, denkt graag met u mee. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!