nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Whatsapp op de werkvloer

Whatsapp op de werkvloer

Gepubliceerd: 11-okt-2018 08:00

Whatsapp, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het is onderdeel van ons dagelijks leven. Het is dan ook niets nieuws dat de app tijdens het werk rustig door piept. Of het gebruik van Whatsapp op de werkvloer daarentegen dezelfde vanzelfsprekend heeft als in privé aangelegenheden is een tweede. Hieronder volgt een overzicht van uitspraken uit de afgelopen jaren waarin het gebruik van Whatsapp een opvallende rol speelt.

De grafsteen

Natuurlijk is er niks op tegen als collega’s onderling contact hebben via Whatsapp, het komt de werksfeer juist vaak ten goede. Anders wordt het wanneer de inhoud van zo’n bericht ziet op doodswensen t.a.v. de werkgever, hetgeen zich (in 2015) afspeelde in een zaak bij de kantonrechter in Haarlem. Hier stuurde een werknemer naar een van zijn collega’s twee Whatsapp berichten met daarin een grafsteen met de tekst: “Voor altijd weg door de servercrash maar voorgoed in ons hart” en een lijkwagen gepaard met de tekst: “hol schon mal den Wagen”. Beide berichten zagen op de werkgever van werknemer. Als de werkgever deze berichten daarna onder ogen krijgt volgt er een direct ontslag op staande voet van werknemer. Werknemer vecht het ontslag op staande voet aan en krijgt, opvallend genoeg, gelijk. Het versturen van het Whatsapp bericht wordt door de rechtbank niet gezien als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Dit, omdat de berichten buiten werktijd en niet naar de werkgever zelf zijn gestuurd. Daarbij was het in deze zaak ook niet duidelijk hoe de werkgever de betreffende berichten heeft opgevat. Werkgever heeft ervoor gekozen niet verder op de kwestie te reageren waardoor de rechtbank niet heeft kunnen achterhalen of de werkgever zich daadwerkelijk beledigd, gekrenkt of bedreigd heeft gevoeld. Er was in dit geval geen sprake van een directe dreiging. Let wel, de kantonrechter is er erg duidelijk in dat de werknemer hoe dan ook de grens van het betamelijke heeft overschreden!

‘Whatsappen’ onder werktijd

Een Whatsapp berichtje versturen onder werktijd, wie maakt zich er deze dagen niet meer schuldig aan? Toch kan het verstrekkende gevolgen hebben. In 2016 heeft de kantonrechter te Tilburg een fikse looninhouding opgelegd aan een werknemer die in de periode van 7 juli 2014 t/m 21 januari 2015 maar liefst 1255 whatsapp berichten onder werktijd heeft verstuurd. Pikant detail, het betroffen liefdesberichten van emotionele aard aan meerdere dames. Hier zit een psychologische component aan waardoor de tijd die werknemer daaraan heeft besteed veel meer omvatte dan enkel het lezen en typen van deze berichten. Het is dan ook niet gek dat werkgever zich beroept op de wettelijke bepaling dat de werkgever geen loon verschuldigd is aan een werknemer over de tijd dat hij de bedongen arbeid niet heeft verricht. De rechtbank volgt de werkgever in deze stelling, en stelt dat het veelvuldige gebruik van Whatsapp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daarvan kennis heeft of daarmee heeft ingestemd, voor rekening van de betreffende werknemer komt. Daarbij heeft werknemer ook nog eens in strijd gehandeld de volgende bepaling uit het bedrijfsreglement: “Incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatie-middelen is toegestaan. Ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen.

Het is duidelijk dat er, gelet op de 1255 verstuurde berichtjes, geen sprake meer is van incidenteel en beperkt gebruik. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat er 1500 euro zal worden ingehouden op het loon van werknemer, het bedrag waarvoor hij feitelijk niet heeft gewerkt.

Ontslag

In oktober van dat zelfde jaar (2016) doet ook de kantonrechter te Amsterdam een opvallende uitspraak over het gebruik van Whatsapp. Deze keer gaat het om een werkgever die zijn werknemer via een Whatsapp laat weten dat hij op staande voet ontslagen is. Gevolgd door een aangetekende brief, die hij drie weken later retour ontvangt, en een gewone brief waarin hij het ontslag op staande voet aan werknemer bevestigt. Reden hiervoor? Werknemer had een joint gerookt onder werktijd. De eerste vraag die hier speelt, is of werkgever het ontslag onverwijld aan werknemer heeft medegedeeld nu dit via een Whatsapp bericht is gebeurd. De kantonrechter oordeelt van wel. Werknemer heeft namelijk op zitting verklaard dat hij het betreffende bericht heeft ontvangen. Hiermee is het ontslag op staande voet onverwijld gegeven aan werknemer.

Uiteindelijk houdt het ontslag op staande voet in dit geval geen stand wegens het ontbreken van een dringende reden. In het bedrijfsreglement staat namelijk dat het gebruik van verdovende middelen tot een ontslag op staande voet kan leiden, het is dus niet per definitie zo. Werkgever heeft onvoldoende gemotiveerd waarom het nu dan wel tot een ontslag op staande voet zo moeten leiden.

Bewijs

Recent is er een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag verschenen waarin partijen oneindigheid hadden over de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst van werkneemster. Werkneemster heeft namelijk op 7 januari 2017 het volgende Whatsapp bericht, in het Marokkaans, van de echtgenote van haar werkgever ontvangen: “Hallo, je hoeft niet meer te komen. Dag”. Werkgever heeft niet kunnen aantonen dat er een dringende reden bestond voor dit ontslag en dus oordeelt het Hof dat het ontslag onrechtmatig is en dat werkneemster recht heeft op een vergoeding. Werkneemster heeft daarnaast ook de betaling van haar achterstallig loon gevorderd. Partijen verschillen echter nogal van mening over wanneer haar arbeidsovereenkomst heeft aangevangen en over het aantal uur dat zij tijdens haar dienstverband heeft gewerkt. Werkneemster staat namelijk meerdere malen niet op het werkrooster terwijl werkgever haar die dagen wel Whatsapp berichten stuurde met daarin vragen over bijvoorbeeld de winkelvoorraad. Ook klanten verklaren dat zij werkneemster op deze dagen in de winkel hebben gezien. Het Hof laat de Whatsapp (en sms) berichten tussen werkneemster en werkgever toe als bewijs, om duidelijkheid te krijgen over de omvang en de duur van de arbeidsovereenkomst. Zij oordeelt dat het werkrooster van werkgever, gelet op de getuigenverklaringen en de Whatsapp berichten, niet als betrouwbaar kan worden bestempeld en gaat hierom uit van de Whatsapp berichten die over een weer zijn uitgewisseld bij het bepalen van de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst.

Verboden onderscheid

Een ander recent voorbeeld betreft een zaak waarbij de werkgever, een dag voordat de proeftijd van werknemer afloopt, de arbeidsovereenkomst opzegt. Dit, omdat werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden (mogelijk blijvend) letsel heeft opgelopen aan zijn vinger. Het was aan de rechtbank Limburg om te bepalen of werkgever hiermee een verboden onderscheid heeft gemaakt wegens chronische ziekte of al dan niet geen goed werkgeverschap heeft getoond. Aan de hand van het Whatsapp bericht dat werkgever aan werknemer stuurde bepaalt de rechtbank dat werkgever geen verboden onderscheid heeft gemaakt en ook niet beschuldigd kan worden van slecht werkgeverschap. Werkgever heeft zijn werknemer namelijk gelijk na de ziekmelding middels Whatsapp bericht dat hij, zodra hij hersteld is en werkgever weer vacatures heeft, weer van harte welkom is. Ook in deze zaak werd een Whatsapp tussen werkgever en werknemer dus gebruikt als bewijs.

Novo’s tip

Neem het geldende bedrijfsreglement eens goed door wat betreft het gebruik van de mobiele telefoon (en overige zaken). Mocht hierover niks zijn opgenomen, informeer dan bij uw werkgever. Op deze manier voorkomt u dat u achteraf met vervelende verwijten en/of sancties te maken krijgt. Bent u zich daarbij ook goed bewust van de inhoud die u een Whatsapp bericht geeft. Vooralsnog wordt er namelijk aan de inhoud van een Whatsapp bericht (indien ontvangen door de wederpartij) dezelfde waarde toegekend als aan ieder ander schriftelijk stuk. Let dus op met wat u stuurt per Whatsapp. Een gegeven ontslag is immers niet 1,2,3 terug te draaien. Anderzijds is het hierom ook juist belangrijk om de Whatsapp conversaties te bewaren. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben omtrent het onderwerp ‘Whatsapp op de werkvloer’ of loopt u momenteel tegen dergelijke moeilijkheden aan? NOVO Advocaten te Breda, specialist in het arbeidsrecht, beantwoordt graag uw vragen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!