nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Acceptatie verslechtering van arbeidsvoorwaarden

Acceptatie verslechtering van arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd: 27-nov-2018 08:00

Vanwege een reorganisatie wordt de functie van werknemer gewijzigd. Met de gewijzigde functie gaat een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden gepaard. Werknemer zal namelijk een lager salaris ontvangen. Alhoewel de werknemer wel de gewijzigde werkzaamheden is gaan verrichten, stelt hij dat hij niet akkoord is gegaan met de nieuwe functie, althans het daarmee samenhangende lagere salaris. De kantonrechter geeft werknemer gelijk, maar het hof is van oordeel dat werknemer door het uitvoeren van de werkzaamheden akkoord is gegaan met de gewijzigde functie en dus ook met het daarbij behorende (lagere) loon.

 

Werkzaamheden verrichten ≠ automatisch aanvaarden

Werknemer is in cassatie gegaan en heeft geklaagd dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is. Werknemer had zich in deze namelijk uitdrukkelijk verzet tegen een functiewijziging met salarisverlaging, maar is wel de werkzaamheden gaan verrichten (om zich als goed werknemer op te stellen).  Voorts voert werknemer aan dat het toch niet zo kan zijn dat aanvaarding door werknemer van een nieuwe functie verondersteld wordt, als deze wel de functiewijziging afwijst, maar gedurende de procedure hierover toch de nieuwe werkzaamheden gaat uitoefenen.

 

Welbewust met die nieuwe functie instemmen

De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever er niet zomaar op mag vertrouwen dat een werknemer een functie met slechtere arbeidsvoorwaarden heeft aanvaard. In eerdere uitspraken heeft de Hoge Raad al helder aangegeven dat een werkgever (gelet op de aard van de rechtsverhouding) er slecht op mag vertrouwen dat een individuele werknemer heeft ingestemd met het wijzigingsvoorstel, indien werknemer duidelijkheid is verschaft over de inhoud van de wijziging én uit de verklaringen of gedragingen van die werknemer(s) ondubbelzinnig is gebleken dat hij het voorstel aanvaardt.

Werknemer heeft in dit geval uitdrukkelijk verklaard niet met een andere functie met lager loon in te stemmen. Dat werknemer de bij de functie behorende werkzaamheden wél is gaan verrichten is  onvoldoende om aan te nemen dat er gesproken kan worden van een welbewuste instemming door werknemer met het voorstel van werkgever. Daarenboven voegt de Hoge Raad er nog aan toe dat een werknemer verplicht is de bedongen arbeid te verrichten. Indien werknemer de opgedragen werkzaamheden niet zou verrichten, loopt deze het risico dat dit als werkweigering kan worden aangemerkt.

De Hoge Raad vernietigt dan ook het arrest van het hof en verwijst de zaak terug naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing.

 

NOVO’s tip

Als er sprake is van een verslechtering van arbeidsvoorwaarden dan dient werkgever er bedacht op te zijn dat dit niet zomaar kan worden doorgevoerd. Daarmee is niet gezegd dat dit in het geheel niet kan. Wilt u weten of in uw geval de arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht. U kunt ons mailen via info@novo-advocaten.nl of bellen op 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!