nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Hoeveel loon bij een nul-uren contract?

Hoeveel loon bij een nul-uren contract?

Gepubliceerd: 07-dec-2018 08:00

Feiten

Werknemer is op 14 september 2015 als timmerman-stratenmaker in dienst getreden bij werkgever. Het betrof een arbeidsovereenkomst op oproepbasis voor bepaalde tijd tot en met 13 april 2016. Er  is verder geen arbeidsomvang vastgelegd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Op 17 november 2015 heeft werknemer zich ziekgemeld in verband met knieklachten. Hij heeft in ieder geval vanaf 25 november 2015 tot aan het einde van zijn dienstverband geen werkzaamheden meer verricht voor werkgever. In november 2015 heeft werknemer een Ziektewetuitkering aangevraagd bij het UWV. Deze is door het UWV geweigerd omdat werknemer nog een lopende arbeidsovereenkomst had en zijn werkgever volgens het UWV verplicht was tijdens ziekte loon door te betalen. Werkgever heeft echter vanaf 1 december 2015 geen loon meer uitgekeerd aan werknemer. Ook na aanmaning door werknemer, weigert werkgever loon te betalen, reden waarom werknemer een kort geding procedure (een spoedprocedure) gestart is . Werknemer heeft loon gevorderd op basis van 40 uur per week tot einde dienstverband. De rechter heeft werkgever veroordeeld het loon tot 1 maart 2016 op basis van 121,74 gewerkte uren per maand alsnog te betalen. Werkgever weigert echter te betalen.

Daarom is werknemer genoodzaakt opnieuw naar de rechter te gaan. In de nieuwe procedure vordert werknemer ook nog het loon over de maanden maart en april, tot de oorspronkelijk overeengekomen einddatum. De werkgever verzoekt op zijn beurt aan de rechter vast te stellen dat er sprake was van een nul-uren contract.  De rechter wijst de loonvordering van werknemer af en verklaart op verzoek van werkgever dat er sprake was van een nul-urencontract.

Hoger Beroep

Werknemer gaat in hoger beroep en vordert alsnog toewijzing van zijn loonvordering. Hij erkent dat zijn arbeidsovereenkomst een nul-urencontract betreft. Maar, zo stelt werknemer in hoger beroep, er was sprake van een vast arbeidspatroon van 121,74 uur per maand. Hij zou dan ook volgens dit patroon zijn blijven werken indien hij niet ziek was geworden. Werknemer heeft zich ziek gemeld in een periode waarvoor hij al was opgeroepen om te werken, waardoor werkgever verplicht zou zijn geweest hem loon door te betalen overeenkomstig dat arbeidspatroon, aldus werknemer.

Werkgever heeft zich daartegen verweerd en voert aan dat er van een doorlopende oproep en een vast arbeidspatroon geen sprake was. Dit, omdat werknemer soms pas kort van te voren een opdracht kreeg en werkgever dagelijks met hem afsprak wanneer hij aan het werk kon. Daarbij heeft werknemer erkend dat er geen afspraak was met werkgever dat hij per november 2015, voor de resterende duur van zijn arbeidsovereenkomst, vast werk zou hebben. Althans, werknemer kan dit niet bewijzen. Doordat werknemer dit niet kon bewijzen,  concludeerde het Gerechtshof dat werknemer, per december 2015, alleen recht had op loon indien hij was opgeroepen. Nu daarvan geen sprake was in de periode waarover werknemer loon vordert, is er dus geen loon verschuldigd.

Rechtsvermoeden arbeidsomvang

Staat een werknemer dan helemaal met lege handen? Nee, het zogenoemde wettelijke rechtsvermoeden over de arbeidsomvang biedt hulp aan werknemers die langer dan drie maanden werkzaam zijn voor een werkgever. De maandelijkse arbeidsomvang wordt dan namelijk vermoed hetzelfde te zijn als de gemiddelde maandelijkse omvang in de drie voorafgaande maanden.

In dit geval was werknemer nog geen drie maanden werkzaam voor werkgever. Hij was weliswaar op 14 september 2015 in dienst getreden bij werkgever, maar hij had na 25 november 2015 geen oproep tot werk meer gekregen. Hierdoor kon werknemer geen beroep doen op dit rechtsvermoeden.

NOVO’s tip

Een nul-urencontract kan een mooie oplossing zijn om een tijdelijk te kort aan personeel in uw bedrijf op te vangen. Een oproepkracht is flexibel en werkt alleen als u hem of haar oproept en alleen voor de gewerkte uren betaalt u loon. Toch is een nul-uren contract niet zo vrijblijvend als het lijkt. Werkt de werknemer bijvoorbeeld volgens een vast patroon en is hij langer dan drie maanden werkzaam voor uw bedrijf? Dan zou u de werknemer zomaar eens volgens dat patroon moeten blijven uitbetalen, ook al heeft u op het moment geen werk voor de oproepkracht.  Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij een nul-uren contract? Bel of mail dan naar NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail: info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!