nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Tja, achteraf gezien…

Tja, achteraf gezien…

Gepubliceerd: 28-dec-2018 08:00

Wanneer een werknemer ziek is, wordt deze middels een opzegverbod beschermd. Zo was al eerder een werknemer die niet één, maar twee keer (ondanks een officiële waarschuwing)  onder invloed van alcohol op zijn werk verscheen, beschermd. De kantonrechter oordeelde namelijk dat er sprake was van verslavingsproblematiek dat zich laat kwalificeren als ziekte (lees meer: Alcoholverslaving en het opzegverbod).

De kantonrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde onlangs over een soortgelijk geval. Terugkijkend naar het gedrag van werknemer en de diagnose die was gesteld, had werkgever een procedure kunnen voorkomen, maar goed dat is altijd achteraf. 

 

De opeenstapeling…

Het gaat hier over een werknemer die sinds 1995 in dienst is bij Emerson en tot eind 2017 heeft hij goed gefunctioneerd.

Privé

In de loop van 2017 is werknemer echter geconfronteerd met een schuldenproblematiek en eindigde zijn relatie. Hij had Emerson gevraagd om een geldlening van € 50.000, maar dit is geweigerd, waarna hij 3 a 4 maanden onbetaald verlof had aangevraagd omdat hij elders meer zou kunnen verdienen. Ook dit verzoek is geweigerd.

Ziek

Op 18 januari 2018 meldt werknemer zich ziek. Naar aanleiding van de opmerking van de bedrijfsmaatschappelijk werker dat er bij werknemer sprake was van een disbalans tussen draagkracht en draaglast, heeft Emerson een traject bekostigd bij een organisatie die gespecialiseerd is in psychische zorg voor werknemers.

Oordeel bedrijfsarts

De bedrijfsarts had zowel in maart alsook op 19 juli aangegeven dat werknemer volledig arbeidsongeschikt moet worden geacht. Volgens de bedrijfsarts is er sprake van een fors ziektebeeld en alhoewel de arbeidsongeschiktheid niet werk gerelateerd is, zijn er mogelijk wel werk gerelateerde factoren die meespelen en die werknemer mogelijk ook hebben “getriggerd”.

Bedrijfsauto

Na de ontvangst van 20 bekeuringen wegens snelheidsovertredingen en fout parkeren heeft er op 5 juli een gesprek plaatsgevonden met werknemer, wat helaas niet mocht baten, want daarna zijn er nog 18 bekeuringen binnengekomen. Het totale bedrag aan ontvangen boetes bedraagt op dat moment € 3.487,=. Op 13 september 2018 is de beschadigde (!) bedrijfsauto (na aanzegging) ingenomen. De schade voor de herstelkosten van de bedrijfsauto zijn begroot op € 10.420,45.

Dreiging ontslag op staande voet

Nadat de bedrijfsauto was ingenomen en op diezelfde dag een gesprek met werknemer had plaatsgevonden, stuurt Emerson werknemer op 18 september 2018 een beëindigingsvoorstel waarin hem is medegedeeld dat hij op staande voet zou worden ontslagen als hij niet akkoord gaat met dat voorstel.

Loonstop

Op 27 september heeft Emerson aangekondigd over te gaan tot een loonstop, welke na overleg met de gemachtigde van werknemer op 9 oktober met terugwerkende kracht ongedaan is gemaakt.

Onder behandeling…

In een brief van 7 november 2018 is door een psychiater aan de bedrijfsarts meegedeeld dat bij werknemer (die vanaf 7 mei 2018 onder behandeling is) de diagnose bipolaire stoornis I is gesteld. Gezien de ernst van zijn ziektebeeld, komt werknemer voor een intensieve deeltijd behandeling in aanmerking waarbij hij met medicijnen behandeld dient te worden.

Op 8 november 2018 laat diezelfde psychiater aan de gemachtigde van werknemer weten dat het zeer waarschijnlijk is dat het destructieve gedrag van werknemer (waaronder bijvoorbeeld het begaan van verkeersovertredingen) voortkomt uit het psychiatrisch toestandsbeeld passend bij de stoornis van werknemer.

 

Het verzoek: verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding

Gezien het gedrag van werknemer, zowel voor alsook na zijn ziekmelding, verzoekt Emerson (o.a.) de arbeidsovereenkomst met werknemer zo snel mogelijk te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen dan wel een verstoorde arbeidsverhouding.

 

Opzegverbod

De kantonrechter komt echter niet toe aan de inhoudelijk beoordeling hiervan. Werknemer is immers vanaf 18 januari 2018 arbeidsongeschikt en geniet om die reden bescherming middels het opzegverbod. Nu de behandelend psychiater heeft aangegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat er een verband is tussen werknemers gedrag en zijn ziekte strandt het ontbindingsverzoek, omdat dit haar grondslag juist vindt in dat gedrag van werknemer.  

 

Het had op de weg van Emerson gelegen om, als zij daar anders over dacht, een onafhankelijk medisch onderzoek aan te vragen. Dat is echter niet gebeurd. Het opzegverbod wegens ziekte staat om die reden in de weg aan de toewijzing van het ontbindingsverzoek van Emerson.

 

NOVO’s tip

Alhoewel de werkgever in dit geval een goede start maakt, is te proeven dat het geduld op enig moment opraakt. Van het bekostigen van een traject en het voeren van gesprekken, verschuift de situatie naar op onjuiste gronden dreigen met ontslag op staande voet en een onterecht opgelegde loonstop tot uiteindelijk het kansloze ontbindingsverzoek bij de kantonrechter.

Dat is natuurlijk altijd makkelijk praten achteraf en alhoewel niet alles “goed” is te praten, is het begrijpelijk dat werkgever bijvoorbeeld de loonstop als pressiemiddel heeft ingezet om werknemer zo te bewegen wel aan het re-integratie traject mee te werken.

Twijfelt u wat uw mogelijkheden zijn of wilt u graag een sparringspartner om in een soortgelijke situatie het beste van de situatie te maken? Neem dan vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialist in arbeidsrecht door te bellen naar 076-2056040 of mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!