nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?

Wanneer is een demotie gerechtvaardigd?

Gepubliceerd: 12-mrt-2019 08:00

Demotie betekent van een hogere functie naar een lagere functie gaan. Vaak betekent dit dan ook een verlaging in salaris en verantwoordelijkheid. Mag dit zomaar in het arbeidsrecht? En zo ja, in welke gevallen keurt een rechter dit goed en waar moet je rekening mee houden als werkgever zijnde?

Een recente zaak rondom demotie speelde zich eind januari af in Arnhem. Werknemer presteert ondermaats in de functie waarvoor hij is aangenomen en kan na meerdere gesprekken met werkgever niet voldoen aan de gestelde eisen voor de functie “chef werkplaats”. Een van de aspecten van de functie waar de werknemer moeite mee heeft is dat hij ‘politie agent’  moet spelen en dat zit volgens hem niet in hem. Hij kan op deze manier moeilijk leiding geven aan de collega’s die onder zijn leiding vallen. Werkgever heeft na enige tijd en meerdere functioneringsgesprekken eenzijdig besloten om de functie van werknemer te wijzigen naar “vertegenwoordiger”. Het hof in Arnhem heeft in haar uitspraak uiteengezet onder welke omstandigheden een demotie gerechtvaardigd kan zijn.

Dossieropbouw

Notuleer alle (functionerings)gesprekken die zijn gevoerd met werknemer. Voeg deze documenten toe aan het dossier van werknemer, zodat achteraf duidelijk is wanneer er wat besproken is. Laat werknemer de aantekeningen van deze gesprekken ondertekenen . Ook het bijhouden van verbetering en de gegeven begeleiding is zo makkelijker te bewijzen. In de zaak die hierboven is geschetst heeft werkgever meerdere functioneringsgesprekken met werknemer gehad waarin er elke keer werd gewezen op de verbeterpunten.

Verbetertraject

Het is goed werkgeverschap als een werknemer in staat wordt gesteld om zich te verbeteren. Hoe ziet een intern verbetertraject eruit? Zijn er interne (bij-) scholingsmogelijkheden en zijn hier protocollen voor? De rechter vond in deze zaak dat werkgever hierin tekort schoot. Er was geen documentatie van dergelijke verbetertrajecten.

Bereidheid werknemer

Wat is de bereidheid voor een werknemer om mee te werken? Waar wordt er verbetering gezien en waar niet? Is dit duidelijk neergelegd in het dossier?

Collega’s

In het geval het om een leidinggevende rol gaat, hoe vinden de collega’s dat werknemer presteert? Collega’s in onderhavige zaak hadden klachten over de werkwijze en communicatie van werknemer.  

Communicatie

Het is belangrijk om steeds in gesprek te blijven met werknemer over de situatie. Benoem het disfunctioneren in de huidige functie en ga in gesprek over de mogelijkheden voor een andere functie binnen de organisatie. Wellicht wil werknemer zelf in een lagere functie met minder verantwoordelijkheden? De werkgever in de Arnhemse zaak heeft werknemer na zijn vakantie zelf ziek gemeld terwijl hij niet ziek was. Vlak daarna is de demotie eenzijdig in gang gezet. Het getuigt niet van goed werkgeverschap en deze aanpak is verre van te adviseren.

Functieomschrijving

Vaak komt het neer op de manier waarop een werknemer zijn takenpakket uitoefent. Wat valt hier onder? Wat wordt er verwacht van een werknemer en wat zijn de uiteindelijke resultaten? Het is belangrijk dat er in de functieomschrijving duidelijk is neergelegd wat er precies wordt verwacht van werknemer. Kan werknemer dit aan en heeft hij/zij ervaring met het takenpakket?

Vergelijkbare collega’s

Is er een vergelijkbare collega in dezelfde functie die het anders aanpakt? Dit kan verduidelijking geven over hoe de functie wél ingevuld moet worden en als voorbeeld worden genomen.

Gewijzigde omstandigheden

Tot slot noemt de Arnhemse rechter nog een laatste punt dat kan worden meegenomen bij de beoordeling, de gewijzigde omstandigheden. Hoe gaat een werknemer om met wijzigende omstandigheden zoals technologie, nieuwe collegae, nieuwe klanten en maatschappelijke veranderingen?

De rechter achtte deze punten allemaal relevant voor een juiste afweging. Dat laat onverlet dat andere rechters ander punten (ook) van belang achten en deze omstandigheden niet voldoende hadden kunnen vinden voor het rechtvaardigen van een demotie. In ieder geval geeft deze uitspraak een goede richting aan waar onder andere rekening mee dient te worden gehouden.

NOVO’s tip

Bovenstaande opsomming zijn omstandigheden die kunnen worden meegenomen bij de beoordeling van een demotie. Natuurlijk is – zoals bijna alles in het recht – een dergelijke toetsing heel erg situatie-afhankelijk en moeten alle omstandigheden van het geval worden meegenomen en meegewogen. Win daarom tijdig advies is van een advocaat. Mocht u met ons van gedachten willen wisselen over het onderwerp demotie en uw situatie willen bespreken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.  U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op nummer 076-2056040.

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!