nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Auto van de zaak: extraatje of arbeidsvoorwaarde?

Auto van de zaak: extraatje of arbeidsvoorwaarde?

Gepubliceerd: 29-mrt-2019 08:00

Eind februari oordeelt de rechtbank in Noord-Holland dat Univé de leaseauto van een van haar werknemers mag ontnemen op voorwaarde dat er een ruime afbouwregeling van twee jaar wordt gehanteerd. Hieronder een korte uiteenzetting van de do’s and don’ts over de auto van de zaak en wanneer deze kan worden ontnomen van de werknemer.

Een auto van de zaak kan voor bepaalde werknemers handig of zelfs essentieel zijn om zijn of haar functie goed uit te kunnen oefenen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan buitendienstfuncties waarbij reizen tussen verschillende locaties en vestigingen onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. De auto van de zaak is dan gelinkt aan de soort functie. In de uitspraak van de kantonrechter is vastgesteld dat de functie van werknemer door de jaren heen veranderd is, waardoor hij niet of nauwelijks meer hoefde te reizen tussen verschillende locaties, zoals hij eerst wel deed.

Arbeidsvoorwaarde?

Het is belangrijk om vast te stellen of een auto van de zaak wordt aangemerkt als arbeidsvoorwaarde. Dit verschil is heel belangrijk omdat een arbeidsvoorwaarde niet zomaar eenzijdig mag worden gewijzigd door de werkgever. Indien er geen sprake is van een arbeidsvoorwaarde, kunnen er wel eenzijdig wijzigingen worden aangebracht in zowel de regelingen als de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsvoorwaarden zijn individueel gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer over de rechten en plichten van beide partijen. Dit kan schriftelijke in een arbeidsovereenkomst maar kunnen ook mondelinge of stilzwijgende afspraken zijn, of voortvloeien uit verworven rechten. Hierbij kun je denken aan vaste gedragslijnen (“zo hebben wij het al jaren geregeld”). Werknemer in casu heeft al vanaf 2004 een auto van de zaak en mocht deze ook privé gebruiken. De rechter stelt op basis van de gedragingen en verklaringen van beide partijen dat de auto van de zaak een wezenlijk onderdeel is geworden van de voordelen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en dus als arbeidsvoorwaarde dient te worden aangemerkt.

Eenzijdige wijziging

Nu de rechter in onderhavig geval heeft vastgesteld dat er sprake is van een arbeidsvoorwaarde, is de volgende vraag of dat deze voorwaarde eenzijdig kan worden gewijzigd. Een eenzijdige wijziging mag in uitzonderlijke gevallen en als daar voldoende zwaarwichtige redenen voor zijn. Hierbij kan, onder andere, worden gekeken naar de belangen van beide partijen, andere alternatieven, de redelijkheid en billijkheid en de afbouwregeling die werknemer is aangeboden.

Werkgever heeft in casu bewezen dat de intrekking van de auto van de zaak noodzakelijk was om het kostenniveau terug te brengen (bedrijfseconomische redenen) en werknemer voldeed niet aan de vereisten van de interne autoregeling omdat hij niet meer dan 10.000 zakelijke kilometers per jaar reed.

Om de werknemer tegemoet te komen in zijn belangen heeft werkgever een afbouwregeling van twee jaar aangeboden. Werknemer zal in die periode vergoedingen ontvangen van de werkgever voor de kosten van de aanschaf en het onderhoud van een eigen auto. De rechter is van oordeel dat dit voldoende is.

NOVO’s tip

Duidelijke afspraken in een interne autoregeling of individuele arbeidsovereenkomst tezamen met een deugdelijke onderbouwing van zwaarwichtige redenen kunnen voorkomen dat een werkgever een lange en dure afbouwregeling moet aanhouden om een eenzijdige wijziging te kunnen rechtvaardigen. In dergelijke overeenkomsten en regelingen kun je vaststellen wanneer een werknemer wel en niet gebruik kan maken van de auto van de zaak en of privégebruik – al dan niet onder voorwaarden - is toegestaan. Wilt u meer informatie over de auto van de zaak en wanneer deze mag worden ontnomen? Neem contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht via telefoonnummer 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!