nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ernstig verwijtbaar handelen maar geen billijke vergoeding?

Ernstig verwijtbaar handelen maar geen billijke vergoeding?

Gepubliceerd: 30-apr-2019 17:00

Onlangs heeft een werknemer een kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Werknemer ontving namelijk vanaf mei 2017 geen, dan wel te laat zijn salaris en vakantiegeld. Ondanks de sommatiebrieven die werknemer stuurde, waarin hij aanspraak maakte op de betaling van zijn salaris, betaalde werkgever nog steeds niet, dan wel niet op tijd. Werknemer is uiteindelijk een kort geding gestart en werkgever is in december 2018 veroordeeld tot betaling van het salaris tot en met oktober 2018. Betaling volgde echter niet. Zodoende heeft de werknemer de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden en heeft daarbij (naast de loondoorbetaling) tevens verzocht werkgever te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding én een billijke vergoeding.

 

Verzoek tot ontbinding

Op het moment van het indienen van het verzoekschrift door werknemer, was werkgever een bedrag gelijk aan 7 maandsalarissen verschuldigd aan werknemer. Naar het oordeel van de kantonrechter is dit een omstandigheid waardoor de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk dient te eindigen. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst dan ook per 1 maart 2019 ontbonden en werkgever veroordeelt tot o.a. betaling van het achterstallige salaris en niet opgenomen vakantie uren tot de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Transitievergoeding

Een werknemer die echter zelf de kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, heeft alleen maar recht op een transitievergoeding als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Het niet nakomen van de verplichting die voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst, namelijk het betalen van loon, is naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar handelen van werkgever. Nu de arbeidsovereenkomst ook meer dan 24 maanden heeft geduurd (werknemer was vanaf 2003 in dienst bij werkgever) en de ontbinding op verzoek van werknemer als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever wordt ontbonden, wordt werkgever veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding.

 

Billijke vergoeding

Nu de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van werkgever, kan de kantonrechter ook een billijke vergoeding aan werknemer toekennen. De verschuldigdheid van de billijke vergoeding moet in relatie staan tot het ernstig verwijtbaar handelen van werkgever en niet tot de gevolgen van het ontslag voor werknemer (die zijn immers al verdisconteerd in de transitievergoeding). Voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding spelen meerdere criteria een rol (zie het volgende artikel voor de New Hairstyle criteria). De kantonrechter oordeelt echter ook dat bij de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding rekening kan worden gehouden met de financiële situatie van de werkgever.  In dit geval heeft werkgever gemotiveerd verweer gevoerd en aangetoond (o.a. door overlegging van jaarcijfers) dat er sprake is van een slechte financiële situatie, waarbij de kantonrechter ook laat meewegen dat werkgever een kleine werkgever is en werknemer al in november 2018 een nieuwe fulltime baan aangeboden heeft gekregen en zijn kansen op de arbeidsmarkt dus niet kansloos zijn.

De kantonrechter heeft op basis van voorgaande het verzoek tot toekenning van de billijke vergoeding dan ook afgewezen.

 

NOVO’s tip

Er zijn voor werknemer risico’s verbonden aan het indienen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. Niet alleen als het om de vergoedingen gaat, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om een aanspraak op een WW-uitkering. Wilt u weten wat de risico’s kunnen zijn als de arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer wordt ontbonden door de kantonrechter? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten van NOVO Advocaten. U kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl of bel op

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!