nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon

Situatieve arbeidsongeschiktheid en recht op loon

Gepubliceerd: 22-mei-2019 08:00

Wanneer een werknemer als gevolg van een verstoorde arbeidsverhouding zich op grond van (dreigende) psychische of lichamelijke klachten niet in staat acht zijn werkzaamheden te verrichten, terwijl er geen medische beperkingen (psychische of fysieke aard) kunnen worden vastgesteld, wordt er gesproken over situatieve arbeidsongeschiktheid. Vaak is dit aan de orde als er een arbeidsconflict is: de werknemer kan niet bij deze werkgever zijn werkzaamheden verrichten, maar (mogelijk) wel bij een andere werkgever. Een veel voorkomende vraag is dan of deze werknemer recht heeft op loondoorbetaling. De arbeidsongeschiktheid is immers niet het gevolg van ziekte.

 

Oorzaak voor rekening van werkgever

Onlangs heeft het hof in Den Bosch bepaald dat in het geval van de werkneemster die situatief ziek was, er wel een verplichting vanuit werkgever was om het loon door te betalen. Niet op grond van arbeidsongeschiktheid, maar op grond van het feit dat het niet verrichten van de werkzaamheden door werkneemster in redelijkheid voor rekening van werkgever behoort te komen.

 

Aannemelijk maken

Werkneemster kon in dit geval aannemelijk maken dat van haar niet kon worden gevergd dat zij haar werkzaamheden bij werkgever kon verrichten, vanwege de verstoorde arbeidsverhouding.

Zij had ongewenste aandacht van haar directeur gekregen, welke zij als stalking is gaan ervaren. Zo had de directeur haar o.a. cadeautjes gegeven, voorgesteld om samen op stap te gaan en haar gekust. Ook ontving zij brieven van de directeur, waarvan de inhoud (volgens de advocaat van de werkneemster) boekdelen spreekt. Werkneemster voelde zich hierdoor geïntimideerd en heeft de avances van de directeur afgewezen. De directeur heeft haar vervolgens achtervolgt om te zien waar ze naartoe ging en heeft gedreigd dat als ze niet de opgedragen werkzaamheden zou verrichten, dat consequenties voor haar loondoorbetaling zou hebben.

 

Verplichtingen werkgever

Het is niet aan de werkgever om te bepalen of een werknemer al dan niet ziek is. In dit geval werd werkgever verweten dat hij zich niet heeft laten bijstaan door een arbodienst en ook geen bedrijfsarts of andere deskundige heeft ingeschakeld toen werkneemster ziek werd. Ook het feit dat werkgever geen enkele actie heeft ondernomen, nadat de advocaat van werkneemster werkgever had medegedeeld welk ongewenst gedrag werd ervaren door werkneemster, werd werkgever verweten.

Werkgever dient dan ook het volledige loon van werkneemster over de periode dat zij situatief arbeidsongeschikt is geweest, te betalen.

 

NOVO’s tip

Een werknemer die situatief arbeidsongeschikt is, is in beginsel gehouden alle medewerking te verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen. In dat geval behoudt de werknemer zijn recht op het volledige loon. Ook de werkgever dient deze inspanningen te verrichten. Wilt u weten wat u wel of niet moet doen in een dergelijk geval? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten te Breda, specialisten in het arbeidsrecht. Wij zijn bereikbaar via info@novo-advocaten.nl of u kunt bellen naar 076-2056040.

 

 
 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!