nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Belangen werkgever of privacy werknemer?

Belangen werkgever of privacy werknemer?

Gepubliceerd: 22-mei-2019 08:00

Het recht op privacy waar - sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG)– nóg meer over gepraat, geprocedeerd en geschreven wordt, staat soms lijnrecht tegenover een ander  recht of belang. Zo ook in de hierna te bespreken zaak. Het belang van een werkgever om geluidsopnamen te maken versus de privacy van een werknemer? Beide kanten zijn te verdedigen. Hieronder een zaak waarin twee belangen lijnrecht tegenover elkaar stonden en  de Amsterdamse rechter een oordeel mocht geven. 

Een interne klant van werkgever heeft een klacht ingediend tegen werkneemster. Hierop heeft werkgever een onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld om een onderzoek naar werkneemster te doen. Het adviesbureau heeft een geluidsopname van het gesprek met werkneemster gemaakt en werkneemster heeft hiermee ingestemd. Uit dit onderzoek is gebleken dat werkneemster zich onwenselijk heeft gedragen.

 

Toestemming?

Werkneemster heeft werkgever verzocht de geluidsopnamen en de bijbehorende informatie te wissen omdat het onderzoeksbureau niet over een vergunning voor recherchewerkzaamheden zou beschikken. Ook zou zij wél toestemming hebben gegeven voor de geluidsopnamen maar níet hebben geweten dat deze persoonsgegevens gedeeld zouden worden met de HR-afdeling van werkgever en derden.

Werkneemster verzoekt in onderhavige zaak inzage, beperking van de verwerking, dan wel vernietiging van alle persoonsgegevens die werkgever heeft vergaard. Voorts eist zij een schadevergoeding van ruim 1700 euro.

 

Gerechtvaardigde inbreuk?

De Amsterdamse rechter wijst alle verzoeken van werkneemster af. Hij beoordeelt de zaak niet alleen aan de hand van de AVG maar ook het recht op privéleven dat in het EVRM is vastgelegd. De belangen van de werkgever om een veilige en gezonde werkplek te creëren voor haar werknemers heeft voorrang op het laten verwijderen en inzage geven in de verwerkte persoonsgegevens. Er mag een inbreuk op het recht op privéleven worden gemaakt als deze niet onevenredig is in verhouding tot het te dienen doel. Tevens moet het doel niet op een andere - minder nadelige wijze - verwerkt kunnen worden. Met andere woorden, is het evenredig? En is er niet een andere manier waarop we toch het doel kunnen bereiken en minder inbreuk maken op het privéleven van werkneemster? De rechter oordeelt dat het gerechtvaardigd belang van werkgever prevaleert boven het belang van werknemer en ziet geen reden om een schadevergoeding toe te kennen aan werkneemster.

 

NOVO’s tip

De verwerking van persoonsgegevens zijn niet alleen van belang in gerechtelijke procedures of onderzoeken bij geschillen maar natuurlijk ook bij het verwerken van persoonsgegevens van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken en sollicitatieprocedures. Juist in het arbeidsrecht dient dan ook rekening te worden gehouden met de AVG. Denk aan het opstellen van gedragscodes en andere interne codes waarbij gecommuniceerd wordt met de werknemers over hoe gegevens worden verwerkt. Wilt u controleren of u als werkgever voldoende rekening houdt met de AVG als het gaat om de verwerking van de persoonsgegevens van uw werknemers? Neem vrijblijvend contact op met een van de arbeidsrechtsadvocaten van NOVO Advocaten te Breda. Stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl of bel naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!