nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Relaties op de werkvloer

Relaties op de werkvloer

Gepubliceerd: 07-jun-2019 08:00

Relaties op de werkvloer zorgen in bepaalde functies voor belangenverstrengeling en ongewenste situaties. Onderstaande zaak is er een voorbeeld van, waarbij man en vrouw bij hetzelfde bedrijf werken en de man wel een hele creatieve manier van werken kent... De rechter oordeelt evenwel dat het niet vast is komen te staan dat werkneemster wist dat haar man frauduleuze handelingen had verricht in het nadeel van hun werkgever.

Fraude

De man van werkneemster wordt verdacht van omvangrijke fraude. De financiële benadeling wordt geschat op 1,6 miljoen euro. Het onderzoek, dat gestart is in december 2018 en nog steeds loopt, is gedaan naar de betalingen die via boekhoudkundige ingrepen zijn verricht van de rekeningen van werkgever naar de rekeningen van (de man van) werkneemster.

Verstoorde arbeidsrelatie

In onderhavige zaak verzoekt werkgever de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden omdat werkgever van oordeel is dat werkneemster wist of behoorde te weten van de frauduleuze handelingen van haar man. Het ontbindingsverzoek is gebaseerd op een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

Werkneemster voert aan dat zij geen enkele weet had van de door werkgever gestelde fraude van haar man. De reden dat zij werkgever niet op de hoogte heeft gesteld is omdat zij simpelweg niets wist.

Ontbinding?

De rechtbank oordeelt dat er geen aanleiding is voor het ontbinden de arbeidsovereenkomst en oordeelt als volgt: op grond van het onderzoek dat is gedaan naar werkneemster is niet voldoende bewezen dat werkneemster wist of behoorde te weten van de vermeende frauduleuze handelingen van haar man. Een levensstijl dat niet strookte met het inkomen van het koppel en bedragen van en naar de privérekening van werkneemster, is voor de rechter niet voldoende. Om hiermee een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te onderbouwen enkel omdat de arbeidsverhouding duurzaam en ernstig verstoord zou zijn geraakt, is naar het oordeel van de rechter, niet voldoende. 

Werkneemster is van mening dat zij nog prima in staat is om met haar collega’s, die zij al 12 jaar kent, te werken. Het onderzoek dat gedaan wordt naar haar man zou daaraan niet in de weg staan. De rechter gaat hierin mee en houdt de arbeidsovereenkomst in stand.

NOVO’s tip

Dit soort situaties maken relaties op de werkvloer voor sommige werkgevers onwenselijk. Want wanneer handelt een koppel als één team bij vermeende fraudezaken als deze? Het is moeilijk om medeplichtigheid te bewijzen in bovenstaande zaak. Integriteits- en gedragscodes kunnen stimuleren (maar niet verbieden!) om geen relaties op de werkvloer te hebben. Hierbij is het belangrijk om goed te onderbouwen waarom relaties niet wenselijk zijn. Belangenverstrengeling, loyaliteitsproblemen en integriteit kunnen daarbij  een reden zijn.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!