nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Extra aanwijzingen bij disfunctioneren

Extra aanwijzingen bij disfunctioneren

Gepubliceerd: 25-jun-2019 08:00

De Hoge Raad vult de aanwijzingen voor een ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren (d-grond) aan. Er moet gekeken worden naar de omstandigheden van het geval waaronder de aard, inhoud en het niveau van de functie van de werknemer.

Jarenlang disfunctioneren

Werkneemster werkt sinds 2010 als consultant. Het disfunctioneren is ontstaan in 2013 en vanaf 2014 zijn er meerdere functionerings- en beoordelingsgesprekken geweest waarin wordt aangegeven dat werkneemster ondermaats presteert en de gestelde targets niet behaald. De gewenste verbetergebieden zien voornamelijk op de omgang en communicatie met collega’s en de kwaliteit van haar inhoudelijke werk. Het geleverde verbeterplan van werkneemster is onvoldoende meetbaar volgens werkgever en bevat weinig concrete mijlpalen.

En jarenlang procederen…

In mei 2017 wordt zij vrijgesteld van werk met behoud van loon. Werkgever verzoekt een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank op grond van disfunctioneren (d-grond). De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Werkneemster is het hier niet mee eens en gaat in hoger beroep.  In hoger beroep bekrachtigt het Hof de uitspraak van de Rechtbank, waarop werkneemster een cassatieberoep instelt. Het middelt betoogt dat het oordeel van het Hof blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Werkneemster voert aan dat op de werkgever een primaire verantwoordelijkheid rust om een verbeterplan op te stellen, met daarbij de te nemen maatregelen, de beoogde doelen en het eventueel volgen van scholing.

De Hoge Raad oordeelt als volgt.

“Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij kunnen onder meer een rol spelen de aard, de inhoud en het niveau van de functie, de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring, de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer, de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld, de duur van het dienstverband, wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren, de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering, en de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.”

Onjuiste rechtsopvatting?

In dit geval ging het om een werkneemster wiens functie onder meer inhield dat zij actief samenwerkingen zocht met anderen en conflicten oplost binnen een team. Zij was jarenlang bekend met de gegeven feedback en het verlangen van de werkgever dat zij aan haar communicatievaardigheden en functioneren zou werken. Vast staat dat werkgever werkneemster in ieder geval al vanaf 2016 probeert te begeleiden in een traject dat tot doel heeft te komen tot verbetering van haar functioneren. Het hof voegt daaraan toe dat gezien het niveau van de functie en werkervaring van werkneemster zij zelf inzicht in haar verbeterpunten had kunnen tonen en aan had moeten geven welke cursussen en concrete maatregelen zij nodig had. Ook in maart 2017 is dit haar nog steeds niet gelukt.

Het oordeel van de Hoge Raad is dan ook dat het Hof geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

NOVO’s tip

Een ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren valt en staat met een juiste dossieropbouw. Feedbackmomenten, functioneringsgesprekken en heldere verbeterplannen waarin doelen, evaluaties en gevolgen concreet gemaakt worden. En dit alles moet allemaal op schrift worden vastgelegd zodat de rechter zoals hierboven goed kan nagaan dat een werkgever alles op alles heeft gezet om een werknemer te begeleiden bij een verbetertraject. Heeft u vragen over het verbetertraject en dossieropbouw? Neem dan graag contact op met de arbeidsrechtsspecialisten van NOVO Advocaten te Breda via 076-2056040 of stuur een e-mail naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!