nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten

Referenties en eigen onderzoek naar sollicitanten

Gepubliceerd: 28-jun-2019 08:00

Eerder schreef Maarten een artikel over de privacyregels tijdens een sollicitatieprocedure. Hierin kwam onder andere aan bod wat de bewaartermijnen zijn van de verstrekte gegevens van sollicitanten. Maar wat als een werkgever gegevens verzameld van een sollicitant zonder zijn/haar toestemming? Hieronder een voorbeeld over welke gegevens gebruikt mogen worden tijdens een sollicitatieprocedure en wat een sollicitant kan doen als dit onzorgvuldig gebeurt.

Referenties

Kernvraag in onderstaand geschil is of Universiteit Leiden onrechtmatig heeft gehandeld jegens een sollicitant doordat er andere gegevens, buiten de reguliere sollicitatieprocedure en zonder de toestemming van de sollicitant, om gebruikt zijn. In de sollicitatieprocedure voor de functie van  hoogleraar zijn er referenties van de sollicitant opgevraagd via een werknemer die al in dienst was bij de universiteit.

Kort gezegd zijn er vier academici – niet zijnde de referenties die sollicitant zelf heeft opgegeven -  benaderd door deze werknemer benaderd om een korte referentie te geven over de sollicitant. De vier academici zijn via deze weg bekend geworden met het feit dat sollicitant solliciteerde op deze functie. De ingewonnen informatie is toen, zonder toestemming en medeweten van de sollicitant gebruikt door de adviesbenoemingscommissie. De verkregen informatie is vervolgens ook tijdens het sollicitatieproces niet gedeeld met sollicitant.

De NVP-code

De rechtbank oordeelt dat deze wijze van handelen door de Universiteit Leiden verre van zorgvuldig te noemen is. Dit voornamelijk omdat de website van Universiteit Leiden aangeeft dat zij de NVP-code (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) in acht nemen bij elke sollicitatieprocedure. Een code gebaseerd op transparantie, eerlijkheid en vertrouwelijkheid. De universiteit is dan ook ernstig te kort geschoten in het nakomen van de regels en voorschriften die deze code voorschrijft, aldus de rechtbank.

De universiteit verweert zich nog door te stellen dat de voorschriften die voortvloeien uit deze code slechts voorschriften zijn en geen wettelijke regels die nagekomen dienen te worden. In samenhang met dat verweer doet zij ook een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens (thans Algemene Verordening Gegevensbescherming) waarin staat dat toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de betrokkene niet is vereist als er een zwaarwegend belang is. 

Beiden verweren veegt de rechtbank echter snel van tafel. De rechtbank komt tot het oordeel dat de Universiteit Leiden onrechtmatig heeft gehandeld jegens sollicitant door zonder toestemming referenties op te vragen bij derden.

Wat de exacte schade is van sollicitant, zal in een volgende procedure worden besproken.

NOVO’s tip

Om de juiste kandidaat te kunnen selecteren voor een functie, kan een werkgever onder andere gebruik maken van eigen onderzoek of het opvragen van referenties. de NVP-code geeft de werkgever verschillende tools om tot een juiste beslissing te komen. Echter, de toestemming van de sollicitant vormt altijd de basis voor het inzetten van deze tools. Als de bovenstaande werkgever transparant was geweest over het verrichten van eigen onderzoek naar sollicitant, en sollicitant had hier toestemming voor gegeven, had bovenstaande procedure niet gevoerd hoeven te worden. Wilt u meer weten over wat wel en niet mag in een sollicitatieprocedure? Neem vrijblijvend contact op met NOVO Advocaten, specialisten in het arbeidsrecht door te mailen naar info@novo-advocaten.nl of te bellen naar 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!