nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

Werkgever kan fluiten naar terugbetaling studiekosten door werknemer

Gepubliceerd: 26-jul-2019 08:00

Wanneer een werknemer een studie op kosten van werkgever gaat volgen, kunnen partijen een studiekostenovereenkomst afspreken. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over wanneer de studie wordt gevolgd (tijdens werktijd of juist niet), hoe werkgever terugkoppeling krijgt over de voortgang en of en hoe werknemer de studiekosten gaat terugbetalen.

Studiekosten

In de zaak die het hof Arnhem behandelde was duidelijk dat werknemer een studie zou gaan volgen op kosten van werkgever. Werknemer startte eind januari 2015 dan ook de studie die een kleine € 15.000 zou gaan kosten. Werknemer en werkgever wilden ook een studiekostenbeding overeenkomen en zijn daar in de maanden die volgden, over in gesprek. Meerdere conceptovereenkomsten gingen over en weer, maar niets werd uiteindelijk getekend door werknemer.

Als werknemer op eigen initiatief het dienstverband met ingang van 1 oktober 2018 eindigt, stelt werkgever zich op het standpunt dat werknemer in ieder geval € 8.754,35 aan werkgever moet terugbetalen. Het hof oordeelt echter dat dit niet het geval is en wijst de vorderingen van werkgever af.

Studieovereenkomst?

Het hof legt uit dat of er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen afhangt van wat partijen onder andere hebben verklaard en wat uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs mocht worden afgeleid (het zogenaamde Haviltex-criterium). In dit geval waren de kosten van de opleiding bekend en is er ook gesproken over een terugbetalingsregeling, voor het geval de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer zou eindigen. Over wat deze terugbetalingsregeling zou inhouden en wat de omvang van de terugbetalingsverplichting zou zijn, was echter (nog) geen overeenstemming bereikt.

Het hof bepaalt dan ook dat werkgever er niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij met werknemer een overeenkomst had bereikt over een terugbetalingsverplichting bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer, omdat het voor de werknemer niet duidelijk was welk financieel risico hij nam.

Bovendien mocht van werkgever als goed werkgever verwacht worden dat zij vóór het aangaan van de terugbetalingsverplichting de gevolgen daarvan aan werknemer duidelijk voorhoudt, alsook dat zij verifieert of zij overeenstemming hierover heeft bereikt met werknemer. Dat werknemer is gestart met de opleiding is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te concluderen dat werknemer en werkgever overeenstemming hadden bereikt over de terugbetalingsverplichting.

NOVO’s tip

Wilt u afspraken maken over de studiekosten die door werkgever worden betaald. Zorg dan dat deze schriftelijk worden vastgelegd én dat deze door beide partijen worden ondertekend vóórdat de studie start. Wilt u weten waar een studiekostenbeding aan moet voldoen? Femke heeft de voorwaarden hier uitgeschreven. U kunt uiteraard ook vrijblijvend contact opnemen met NOVO Advocaten te Breda, specialisten in het arbeidsrecht door te bellen naar 076-2056040 of te mailen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!