nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Tegenvallende cijfers, reorganisatie?

Tegenvallende cijfers, reorganisatie?

Gepubliceerd: 25-jul-2019 08:00

Een reorganisatie kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om een onderneming gezond te kunnen laten voortbestaan. De financiële positie van een bedrijf kan een reden zijn voor het ontslag van een of meer werknemers. Vanzelfsprekend heeft dit ingrijpende gevolgen voor een werknemer. Vandaar ook dat er strenge eisen gelden om een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen goed te keuren. Aan de hand van een recent voorbeeld zullen de vereisten worden uitgelegd.

Toestemming UWV

De situatie is als volgt. Werkneemster is in 2000 in dienst getreden bij werkgever. Omdat de taken van werkneemster overgenomen worden door een andere afdeling, komt haar functie te vervallen. Het aanvragen van een ontslagvergunning vanwege bedrijfseconomische redenen moet bij het UWV worden aangevraagd. Zij beoordeelt het verzoek van de werkgever aan de hand van de te overleggen documentatie. In onderhavig geval miste werkgever een reorganisatieplan waardoor de aanvraag is afgewezen: werkgever heeft niet concreet kunnen maken dat de wijzigingen noodzakelijk waren voor een doelmatige bedrijfsvoering.

Financiële stukken

Hierop besluit werkgever een ontbindingsverzoek in te dienen bij de Rechtbank op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Dit verzoek is afgewezen. Het verzoek van de werkneemster voor een wedertewerkstelling is toegewezen. In de beschikking is werkgever de mogelijkheid gegeven om alsnog toestemming van het UWV te verzoeken voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen, ditmaal met de juiste documentatie, waarvan werkgever gebruik maakt.

Werkgever heeft nu – aan de hand van de financiële stukken – wel aannemelijk kunnen maken dat het ontslag van de werknemer en het vervallen van haar functie noodzakelijk is met het oog op de reorganisatie. In totaal vervallen acht arbeidsplaatsen, dus niet alleen die van werkneemster.

Passende functie

Nu is vastgesteld dat de functie van werkneemster is komen te vervallen, zal er gekeken moeten worden of er andere passende functies zijn die zij kan bekleden. Rekening houdend met de medische beperkingen van werkneemster, de inhoud en het niveau van de te vervallen functie, is er vastgesteld dat er geen passende functies bij werkgever voor werkneemster voorhanden zijn. Op basis daarvan verleent het UWV toestemming en wordt de arbeidsovereenkomst met werkneemster opgezegd. Werkneemster is het hier niet mee eens en start een procedure bij de rechtbank.

De Amsterdamse rechter oordeelt dat aan alle voorwaarden voor een rechtmatig ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen is voldaan. Het hof ziet geen aanleiding voor het toekennen van een billijke vergoeding.

NOVO’s tip

Een reorganisatie is een tijdrovend proces waarbij extra aandacht moet worden besteed aan wet- en regelgeving. De toets van het UWV is (vanzelfsprekend) streng; alleen met de juiste documentatie en cijfermatig bewijs kan een ontslagvergunningsverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen worden toegewezen. Ook intern kan een reorganisatie veel impact hebben op de (overblijvende) werknemers. Neem in een vroeg stadium contact op met specialisten die u hierbij kunnen helpen en de reorganisatie kunnen begeleiden. Vragen naar aanleiding van het bovenstaande artikel? Neem contact op met NOVO advocaten, specialisten in arbeidsrecht, gevestigd in het mooie Breda, via telefoonnummer 0762056040 of stuur een e-mail naar info@novoadvocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!