nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Gepubliceerd: 27-aug-2019 08:00

Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaald tijdens het studieverlof, aan de werkgever dient terug te betalen als de arbeidsovereenkomst tussen partijen binnen die overeengekomen periode eindigt.

Arrest Muller - Opzeeland

In het arrest Muller-Op-zeeland van de Hoge Raad uit 1983 stelde de Hoge Raad al vereisten op waar een studiekostenbeding aan dient te voldoen:

  • Het dient een tijdspanne te bevatten waarbinnen de werkgever baat heeft van de door de studie verworven kennis en vaardigheden van de werknemer;
  • De verplichting dient te worden vastgelegd dat werknemer bij einde van de arbeidsovereenkomst tijdens de studie of direct na afloop aan de werkgever het loon over het studieverlof en/of de kosten voor de studie dient terug te betalen; en
  • Dat de terugbetalingsplicht verminderd moet worden naar evenredigheid van de duur van het dienstverband gedurende de tijdspanne waarbinnen de werkgever voornoemde baat heeft, en wel in een glijdende schaal;
  • De verplichtingen moeten vooraf duidelijk en concreet zijn voor de werknemer; en
  • Redelijkheid en billijkheid kunnen ertoe leiden dat een beding niet geldig is als het initiatief voor beëindiging bij werkgever ligt;

Duidelijk is voorts dat terugvordering van (een deel van) het loon nooit zóver mag gaan, dat de werknemer daarmee onder het minimum loon zou komen. Verder is al in een eerdere uitspraak bepaald dat opleidingskosten concreet benoemd moeten zijn (bedrag én opleiding).

Amortisatie en Haviltex

Ook nu diende de rechtbank te Utrecht te oordelen over een studiekostenbeding. De werkgever had hierbij in het beding de volgende bepaling opgenomen:

“WERKNEMER gaat akkoord met de voorwaarden dat Profit4SF de kosten van de traineeship van € 18.000 euro (achttienduizend euro) betaald waarbij de WERKNEMER een amortisatie heeft over 3 jaar.”

De Rechtbank oordeelt aan de hand van verklaringen van partijen en de overgelegde stukken dat de bewoordingen “een amortisatie” en “over 3 jaar” voor werknemer onduidelijk zijn geweest. Ook de aard en de strekking van de overeenkomst moet hierbij in aanmerking worden genomen (Haviltexnorm). De vordering uit hoofde van het studiekostenbeding van werkgever wordt dan ook afgewezen.

NOVO’s tip

Studiekostenbedingen luisteren nauw. Als je een dergelijk beding wilt overeenkomen,. Zorg er dan voor dat het niet alleen bij een algemene clausule in een arbeidsovereenkomst blijft, maar dat per opleiding een afzonderlijk concreet beding wordt opgesteld én ondertekend. Daarin dient in ieder geval de termijn, de opleiding en het bedrag benoemd te worden. Wilt u weten of een studiekostenbeding geldig is? Neem dan contact op met NOVO Advocaten te Breda, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 en per mail op info@novo-advocaten.nl

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!