nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn

De transitievergoeding toch verschuldigd na overschrijding vervaltermijn

Gepubliceerd: 29-okt-2019 08:00

In mijn eerdere nieuwsbericht over de vervaltermijn en de transitievergoeding berichtte ik dat wanneer een ex-werkgever om wat voor reden dan ook niet de transitievergoeding wilt betalen, de werknemer bij de kantonrechter binnen 3 maanden een verzoek bij de kantonrechter kan indienen om de ex-werkgever te veroordelen deze transitievergoeding te betalen. Deze drie maanden betreft een vervaltermijn en als zo’n verzoek na drie maanden bij de kantonrechter wordt ingediend dat zal de vordering niet ontvankelijk worden verklaard en heeft de werknemer vanwege het overschrijden van de vervaltermijn geen recht (meer) op de transitievergoeding.

 

Geen discussie over transitievergoeding…

Afgelopen maand heeft het hof in Den Haag evenwel in een specifiek geval anders geoordeeld.

In dit geval was er geen sprake van onenigheid over de (omvang van) de transitievergoeding tussen werkgever en de voormalig werknemer. De ex-werkgever had in haar brief van 16 oktober 2015 namelijk aangekondigd dat zij na het ontvangen van een ontslagvergunning van het UWV het dienstverband zou opzeggen en dat werknemer na het eindigen van het dienstverband, de eindafrekening zou ontvangen, waarbij onder andere de transitievergoeding zou worden uitbetaald.

Na het ontvangen van de ontslagvergunning van het UWV heeft ex-werkgever bij brief van 15 december 2015 de arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 juli 2016. Alleen had zij in deze brief niets gezegd over de transitievergoeding.

Toen eenmaal de eindafrekening in juni 2016 volgde, bleek dat de transitievergoeding niet was uitbetaald. De advocaat van werknemer heeft hierover vervolgens telefonisch contact opgenomen met ex-werkgever op 26 augustus 2016 en zou teruggebeld worden, maar dit gebeurde niet. Ex-werknemer heeft vervolgens op 27 september 2016 zelf de brief van 16 oktober 2015 naar ex-werkgever gestuurd, met de opmerking: “… De transitievergoeding is nog niet uitbetaald. Graag meer uitleg! …”.

 

Vervaltermijn

Pas op 11 oktober 2016 laat ex-werkgever aan de advocaat van ex-werknemer weten dat zij de brief van ex-werknemer op 28 september 2016 hebben ontvangen en dat zij niet de transitievergoeding zullen betalen, omdat ex-werknemer zich daarvoor binnen drie maanden bij de kantonrechter had moeten melden met een verzoek de ex-werkgever te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding. Nu ex-werknemer dit niet had gedaan en de vervaltermijn inmiddels was verstrekken, was het recht op de transitievergoeding volgens ex-werkgever vervallen.

 

Redelijkheid en billijkheid

Het hof oordeelt dat ex-werknemer vóór 11 oktober 2016 geen rekening hoefde te houden met de mogelijkheid dat de transitievergoeding niet zou worden voldaan. Het enkele feit dat de transitievergoeding niet is vermeld in de opzegbrief van 15 december 2015 is in ieder geval volgens het hof niet een reden om aan te nemen dat ex-werknemer zich tot de kantonrechter had moeten wenden, omdat ex-werkgever mogelijk de transitievergoeding niet zou betalen. Dat ex-werkgever pas na het verstrijken van de vervaltermijn aan ex-werknemer heeft laten weten dat zij niet voornemens is de transitievergoeding uit te betalen acht het hof de ex—werkgever aan te rekenen.

Om die reden oordeelt het hof dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om aan het ongebruikt laten verstrijken van de vervaltermijn, de conclusie te verbinden dat werknemer de betaling van de transitievergoeding niet meer zou kunnen verzoeken. Ex-werkgever dient de transitievergoeding dan ook alsnog aan ex-werknemer te betalen.

 

Tot slot: slecht werkgeverschap

Het hof had tijdens de mondelinge behandeling ook begrepen dat ex-werkgever een beleid voert, waarbij zij niet uit eigen beweging overgaat tot betaling van de transitievergoeding, maar wacht totdat een ex-werknemer (tijdig en op juiste wijze) zich tot de kantonrechter wendt om de transitievergoeding alsnog te ontvangen. Daarbij maakt ex-werkgever geen onderscheid tussen ex-werknemers die wel of geen rechtsbijstand hebben. Het hof merkt hierover op dat zij dit beleid in strijd met de verplichtingen van het goed werkgeverschap acht.

 

NOVO’s tip

Vervaltermijnen zijn niet ongewoon in het arbeidsrecht en anders dan verjaringstermijn, zijn ze niet te stuiten. Dat betekent dat zowel werknemers als werkgevers hier alert op dienen te zijn. Daarnaast dient een werkgever er rekening mee te houden dat er niet in strijd met het goed werkgeverschap wordt gehandeld, zoals in deze situatie. Wilt u weten welke termijnen in het arbeidsrecht gelden en waar u rekening mee dient te houden? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de advocaten van NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 076-2056040 of u kunt mailen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!