nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Van wie is de Facebook-pagina

Van wie is de Facebook-pagina

Gepubliceerd: 22-okt-2019 08:00

Je denkt er vaak niet over na, maar wat als je een werknemer vraagt een Facebook-pagina voor je bedrijf aan te maken? Wat als de werknemer dit doet vanuit zijn eigen privé-account? De problemen ontstaan pas als er een discussie tussen werkgever en werknemer komt en al helemaal als het dienstverband komt te eindigen.

Rechtbank Gelderland diende zich hierover uit te laten in een vonnis in kort geding medio deze maand. De werkneemster van een dierenasiel opent vanuit haar eigen privé Facebook-account een bedrijfspagina die voor iedereen toegankelijk is.

Taken Facebook-pagina

Als een van de taken van werkneemster wordt vastgelegd in een werkverslag dat werkneemster de taak heeft een Facebook-pagina voor het dierenasiel aan te maken én deze steeds bij te werken. In dit verslag wordt tevens opgemerkt dat werkneemster zich op deze bedrijfspagina dient te onthouden van persoonlijke meningen over niet aan het dierenasiel gerelateerde zaken. Zeker ook als het gaat om het delen van berichten van anderen, want daarmee worden tevens (al dan niet gewenst) de persoonsgegevens van die mensen kenbaar gemaakt en daar wil het dierenasiel niets mee te maken hebben om zodoende ook te voorkomen dat zij in de problemen komt. Aangegeven wordt dat werkneemster dit prima op eigen titel op haar eigen privé Facebook-account mag doen, maar niet op de bedrijfspagina op Facebook. Werkneemster geeft aan zich hier niet in te kunnen vinden en stelt voor dat – als zij zich dient te onthouden van haar persoonlijke mening – werkgever beter iemand anders beheerder van de Facebook-pagina kan maken. De werkzaamheden blijven nadien nog bij werkneemster, die vervolgens zelf haar arbeidsovereenkomst met het dierenasiel opzegt.

Ook na sommatie weigert werkneemster het beheer van de bedrijfspagina over te dragen, met de onderbouwing dat deze aan haar privé- account gekoppeld is, door haar is gemaakt en door haar in privé tijd werd beheerd. Nadien heeft (dan inmiddels ex-) werkneemster de naam en het logo van het dierenasiel van de Facebook-pagina veranderd en blijft zij persoonlijke meningen daarop vermelden. Werkneemster doet vervolgens diverse uitlatingen op Twitter over het handelen van het bestuur van het dierenasiel in het algemeen en jegens haarzelf, waarop werkgever een kort geding start.

Van wie is de Facebook-bedrijfspagina?

In geding is de vraag aan wie de bedrijfspagina van het dierenasiel toebehoort. De rechter oordeelt dat uit het werkverslag en de gegeven instructies duidelijk is dat werkneemster deze pagina als onderdeel van haar werkzaamheden uit hoofde van haar arbeidsovereenkomst verrichtte. Een Facebook-pagina kan echter alleen maar vanuit een persoonlijk account worden gemaakt. De voorzieningenrechter neemt tot uitgangspunt dat degene die een Facebook-pagina aanmaakt in beginsel aanspraak kan maken op het beheer van die pagina. Dit kan anders zijn indien degene die de Facebook-pagina heeft aangemaakt dat voor of in opdracht van een ander heeft gedaan of wanneer diegene moet worden geacht de Facebook-pagina te hebben overgedragen. In casu oordeelt de voorzieningenrechter dat voldoende aannemelijk is geworden dat werkneemster enkel beheerder was uit hoofde van haar dienstverband. Werkneemster moet dus meewerken aan overdracht van het beheer.

NOVO’s tip

Je staat er niet bij stil, maar dit soort kwesties over het beheer van social media komen regelmatig voor. Als je als werkgever zijnde daar geen beleid over hebt opgesteld, geen functieprofiel hebt of geen opdracht waaruit blijkt dat deze taken tot de reguliere uitvoering van de werkzaamheden behoren, dan kun je voor verrassingen komen te staan. Zorg er dus altijd voor dat de afspraken hieromtrent goed worden vastgelegd. NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht, staat u hierbij graag terzijde. U kunt ons bereiken per mail via info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!