nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp

Ontvangst blijkt ook uit de blauwe vinkjes van Whatsapp

Gepubliceerd: 30-okt-2019 08:00

Al langer is er jurisprudentie over of een opzegging of een aanzegging die schriftelijk dient te geschieden, via mail, sms of Whatsapp mocht. Daarover was inmiddels bekend dat dit – meegaand met de techniek van deze tijd – ook onder het schriftelijkheidsvereiste valt.

Nog niet bekend evenwel was hoe in dit soort geval de ontvangst bewezen diende te worden. Tot 25 september jl. (publicatie 15 oktober). De rechtbank te Rotterdam had de eer zich hier over uit te laten.

 

Opvolgend werkgeverschap?

Werkgever had een eenmanszaak bij wie werkneemster sinds 1 juni 2017 in dienst was voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van 6 maanden. Deze overeenkomst is stilzwijgend (voor dezelfde duur) verlengd, derhalve tot 01 juni 2018. Ruim een maand voor deze einddatum heeft werkgever per brief, e-mail en per Whatsapp aangegeven dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden en dus van rechtswege zou eindigen per 01 juni 2018. Aansluitend is werkneemster in dienst getreden bij een andere onderneming, ook van de directeur van werkgever, doch in een BV-structuur met deels gelijke, deels andere werkzaamheden. Werkneemster vordert in kort geding (onder andere) achterstallig loon.

 

Ontvangsttheorie

Werkneemster stelt zich allereerst op het standpunt nooit de brief, mail en het Whatsapp bericht te hebben ontvangen. Werkgever kan evenwel in zijn mailaccount het verzonden bericht tonen alsook in zijn Whatsapp-berichten laten zien dat het Whatsapp-bericht verstuurd is en er twee blauwe vinkjes bij staan. Dat deze niet bij werkneemster terug te vinden zijn, doet naar het oordeel van de rechter niet af aan het feit dat werkgever afdoende heeft aangetoond dat de aanzegging tijdig is ontvangen.

 

Opvolgend werkgeverschap?

Voorts stelt werkneemster dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Ook daarmee maakt de rechter korte metten: er is duidelijk aangezegd, er is een nieuwe arbeidsovereenkomst met een andere entiteit (BV in plaats van eenmanszaak), andere activiteiten, het salaris wordt via deze andere onderneming betaalt en op de loonstrook staat als ingangsdatum 01 juni 2018. Daarmee is het voor de rechter afdoende aannemelijk dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap, maar van een nieuw dienstverband bij een andere werkgever.

 

NOVO’s tip

Aanzeggen en opzeggen blijft altijd een lastig iets. Met deze uitspraak, kan in ieder geval worden gezegd dat er enige verdere verruiming is gegeven in de ontvangsttheorie. Natuurlijk blijft een handtekening voor ontvangst het meest wenselijk. Wilt u meer weten over opzegging of aanzegging van arbeidsovereenkomsten? NOVO Advocaten, specialisten in arbeidsrecht, staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocaten.nl en telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!