nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Einde aan de slapende dienstverbanden

Einde aan de slapende dienstverbanden

Gepubliceerd: 28-nov-2019 08:00

Op 10 april jl. heeft de rechtbank Limburg middels zogenoemde "prejudiciële vragen" aan de Hoge Raad gevraagd of, en zo ja onder welke omstandigheden, een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van het ‘slapende dienstverband’, onder betaling van de wettelijke transitievergoeding. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft naar aanleiding van deze vraag op 18 september zijn advies gegeven, dat we inmiddels in ons nieuwsbericht hebben besproken.

 

Goed werkgeverschap

De Hoge Raad heeft inmiddels in lijn met het advies van de advocaat-generaal geoordeeld dat het slapend houden van een dienstverband om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen in strijd is met de eis van goed werkgeverschap. Dit vanwege het feit dat de wetgever met de Wet compensatieregeling beoogt een einde te maken aan het verschijnsel ‘slapende dienstverbanden’.

 

Transitievergoeding

Wanneer een werkgever een verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontvangt en er is voldaan aan de vereisten van de wet, dan is werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenningen van een vergoeding van de wettelijke transitievergoeding. Deze transitievergoeding hoeft dan niet meer te bedragen dan de transitievergoeding zoals deze verschuldigd was op de dag na die waarop de werkgever wegens de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen.

 

Uitzondering: gerechtvaardigd belang

De Hoge Raad oordeelt wel dat een uitzondering op dit uitgangspunt mogelijk is. Indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever niet gehouden om aan een dergelijk verzoek van werknemer gehoor te geven. Als voorbeeld wordt gegeven dat er van zo’n gerechtvaardigd belang sprake kan zijn als er nog reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. Er is in ieder geval geen sprake van zo’n belang wanneer er sprake is van de omstandigheid dat de werknemer, op het moment van het doen van een beëindigingsvoorstel, bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Voorfinanciering

Vanaf het moment dat de Wet compensatie transitievergoeding in werking treedt (1 april 2020) is vereist dat de volledige transitievergoeding door werkgever aan werknemer is voldaan, voordat de werkgever een aanvraag op grond hiervan kan doen, wat de werkgever verplicht tot voorfinanciering.

Dit oordeel van de Hoge Raad leidt er nu toe dat de werkgever de vergoeding tot de in werking treding van de Wet compensatie transitievergoeding op 1 april 2020, ver van tevoren moet voorfinancieren. In die gevallen dat de voorfinanciering tot ernstige financiële problemen leidt en de werkgever dit ook kan bewijzen, kan de rechter beslissen dat betaling aan de werknemer tot na 1 april 2020 wordt opgeschort of dat de betaling in termijnen plaatsvindt.

 

NOVO’s tip

Wilt u meer weten over het slapend dienstverband en de mogelijkheden om deze al dan niet te beëindigen en waar u in ieder geval rekening meer dient te houden? Neem dan contact op met een van de specialisten van NOVO Advocaten, specialisten in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of u kunt een mail sturen naar info@novo-advocaten.nl.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!