nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Pensioenontslag

Pensioenontslag

Gepubliceerd: 28-nov-2019 08:00

Menig werkgever komt in de knoei met de regelgeving omtrent pensioenontsag. Wat mag wel en wat mag niet en wanneer moet welke stap gezet worden.

De rechtbank in Haarlem kreeg in september dit jaar ook zo’n casus voor zich. Wat was het geval?

 

Doorwerken na pensioenleeftijd

De werknemer is op 65 jarige leeftijd in 2017 in dienst getreden bij werkgever, aanvankelijk voor bepaalde tijd, maar binnen 3 maanden al omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In de toepasselijke cao is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt, zonder dat opzegging vereist is, op de eerste dag waarop de AOW ingaat.

Op 5 september 2018 bereikt werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd; de werkzaamheden worden regulier voortgezet zonder dat een der partijen iets verder doet. Bij brief van 14 september, maar gedateerd op 4 september, bevestigt werkgever formeel de opzegging van rechtswege “vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd” met de melding dat per 5 september een nieuwe arbeidsovereenkomst in werking zal treden. In de nieuwe arbeidsovereenkomst is geen pensioenbepaling opgenomen.

 

Disfunctioneren na pensioen?

In april 2019 geeft werkgever aan dat het functioneren van werknemer achteruit gaat en biedt zij twee andere functies aan alsook de mogelijkheid om via een vso afscheid van elkaar te nemen. Partijen komen er niet uit waarop werkgever op 29 april opzegt – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Tweemaal gebruik van pensioenopzegging? 

Tijdens zitting zijn partijen het er over eens dat na 5 september (de AOW-leeftijd van werknemer) de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is verlengd. Enkel een paar arbeidsvoorwaarden zijn gewijzigd, naar de arbeidsverhouding is ongewijzigd voortgezet. Ondanks dat er in het schrijven van werkgever over “opzegging” gesproken wordt, kan dit niet as zodanig worden gezien en behoudt werkgever derhalve nog haar recht om alsnog vanwege pensioen de arbeidsovereenkomst te doen eindigen.

 

NOVO’s tip

Pensioenbedingen blijven lastig. Vaak wordt vergeten of en wat er in een cao is overeengekomen en of in de arbeidsovereenkomst wel een juiste aansluiting is gezocht. Het is daarom van belang duidelijk en open met elkaar hierover in gesprek te treden om zo helder te krijgen wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Wilt u hier meer over weten? Bel of mail dan naar NOVO Advocaten, specialist in arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op het nummer 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!