nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Schorsende werking van het concurrentiebeding

Schorsende werking van het concurrentiebeding

Gepubliceerd: 28-nov-2019 08:00

Het is inmiddels bekend dat bij contracten voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebeding mag worden overeengekomen, tenzij er gemotiveerd wordt aangegeven dat zwaarwegende bedrijfsbelangen dit alsnog noodzakelijk maken.

 

Concurrentiebeding in bepaalde tijdscontract

In casu is werknemer sinds 12 februari 2018 in dienst bij werkgever als accountmanager op basis van een arbeidsovereenkomst voor 3 maanden. Na afloop van deze drie maanden heeft werknemer regulier zijn werkzaamheden voortgezet. Op 12 juni 2018 komen partijen alsnog een nieuwe arbeidsovereenkomst overeen wederom voor de duur van 3 maanden, waarbij behoudens looptijd en salaris, de rest gelijk gebleven is. Ook deze overeenkomst wordt weer stilzwijgend voortgezet. Op 28 december 2018 sluiten partijen vervolgens een vaststellingsovereenkomst per 01 februari 2019, waarin is overeengekomen dat het concurrentiebeding, het relatiebeding en het geheimhoudingsbeding (tezamen met het boetebeding) van kracht blijft.

In de overeenkomst was een concurrentie- en relatiebeding opgenomen met een uitgebreide motivatie. Tevens was een geheimhoudingsbeding opgenomen, waarbij voor alle artikelen een boetebepaling is overeengekomen.

Werknemer treedt met ingang van 01 april in dienst bij een concurrent van werkgever, eveneens in de functie van accountmanager. Rond diezelfde tijd heeft werknemer een groepsapp gemaakt voor de (ex)werknemers van werkgever waarin zij zich negatief over werkgever uitlaat.

Werkgever sommeert werknemer om zijn werkzaamheden te staken wegens overtreding van het concurrentiebeding, waarop werknemer een kort geding start met het verzoek om (o.a.) schorsing van het beding.

 

Vernietigbaar beding voortzetten bij contract voor onbepaalde tijd?

Werknemer is van oordeel dat het beding in het bepaalde tijdscontract onvoldoende gemotiveerd is en dus vernietigbaar is en daarmee niet mee over gaat op het moment dat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd. De kantonrechter denkt daar evenwel anders over. Het feit dat een beding vernietigbaar kan zijn, maakt niet dat het daarmee niet mee over gaat op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet. Nu er inmiddels sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is de motivatie geen verplichting waarmee het beding ook niet meer vernietigbaar is geworden, maar onderdeel van de nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ten overvloede geeft de kantonrechter mee dat naar haar oordeel bovendien de motivatie wel afdoende was nu het niet enkel ziet op het algemeen bedrijfsbelang maar ook specifiek op de door werkgever te ontwikkelen technologie. Tot slot staat de kantonrechter stil bij de vraag of een concurrentiebeding niet opnieuw schriftelijk had moeten worden overeengekomen, Verwijzend naar vaste jurisprudentie, acht de kantonrechter dit niet noodzakelijk. De vordering tot schorsing wordt dan ook afgewezen.

 

NOVO’s tip

Deze uitspraak geeft de werkgever iets meer ruimte voor wat betreft de mogelijkheden voor het handhaven van een goed gemotiveerd concurrentiebeding. Het blijft evenwel van belang dat hierbij zoveel als mogelijk motivatie wordt gegeven. Vanzelfsprekend is duidelijkheid in nieuwe contracten het meest gewenst. Mocht u willen weten of u een geldig concurrentiebeding bent overeengekomen, of wilt u weten hoe te moeten handelen hierbij? Bel of mail dan naar NOVO Advocaten, specialist in arbeidsrecht. U kunt ons bereiken via de mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op het nummer 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!