nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

Eerste uitspraak verplicht beëindigen slapend dienstverband

Gepubliceerd: 20-dec-2019 08:00

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 8 november jl. waarin bepaald werd dat een werkgever – kort gezegd – verplicht is mee te werken aan een beëindiging van een slapend dienstverband indien de werknemer daarom verzoekt, is inmiddels ook de eerste uitspraak te dezer zake gekomen. De Rechtbank te Rotterdam heeft hierover eind november beslist.

 

CAO voor Vlootpersoneel

Krachtens de van toepassing zijnde cao voor Vlootpersoneel eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege op het moment dat een werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Voorts is in de cao opgenomen dat indien toepassing van een regel tot onbillijke situaties zou leiden hier melding van kan worden gedaan en naar aanleiding daarvan de cao-partijen overleg dienen te voeren.

 

Zieke werknemer

Sinds 27 maart 2017 is werknemer wegens ziekte uitgevallen waarbij op 12 februari 2019 een IVA-uitkering is toegewezen per 25 maart 2019. Uit hoofde van het pensioenbeding zou de arbeidsovereenkomst met werkgever van rechtswege op 9 december 2019 eindigen. Werknemer heeft werkgever diverse malen verzocht om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, waaraan werkgever geen gehoor heeft gegeven, reden waarom werknemer een kort geding procedure aanhangig heeft gemaakt.

 

Verweren werkgever

Werkgever verweert zich dat werknemer niet ontvankelijk zou zijn, daar hij heeft nagelaten om eerst – conform cao – melding te doen aan de betreffende cao-partijen. De kort geding rechter passeert dit verweer.

Ook de betwiste spoedeisendheid wordt door de kort gedingrechter gepasseerd, nu deze juist blijkt uit het feit dat werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft benaderd. De Hoge Raad heeft reeds bepaald dat het feit dat een werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt niet een gerechtvaardigd belang is om de arbeidsovereenkomst in stand te houden. Tot slot had werkgever aangevoerd dat de voorfinanciering van de vergoeding – die overigens € 81.000,=- bedroeg – werkgever in problemen zou brengen. Ook dat verweer wordt door de kort geding rechter gepasseerd. Gesteld noch gebleken is – aldus de rechter – dat het aannemelijk is dat voorfinanciering van de transitievergoeding van werknemer tot ernstige financiële problemen zou leiden: het enkele feit dat er nog 5 andere “slapende dienstverbanden” zijn, maakt dit niet anders. De kort geding rechter ziet hierin evenwel wel reden om de termijn voor betaling van de vergoeding te verruimen.

 

NOVO’s tip

Zeker indachtig de brief van Minister Koolmees van 13 december jl. is het van belang voor werkgever en werknemer om zich goed bewust te zijn van de voor- en nadelen van het afwikkelen van een slapend dienstverband in 2019 of 2020. Hierbij dient met alle gevallen rekening te worden gehouden. Wilt u weten waar u aan toe bent? Neem dan contact op met NOVO Advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht te Breda. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 076-2056040 of per mail op info@novo-advocaten.nl

 

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!