nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

Aanpassing arbeidsomvang leidt niet tot een nieuwe arbeidsovereenkomst

Gepubliceerd: 21-dec-2019 08:00

Vaak is het onduidelijk of een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan als hangende een lopende arbeidsovereenkomst de arbeidsomvang (aantal werkuren) wordt aangepast.

De rechtbank te Maastricht heeft hierover in haar uitspraak van 11 december duidelijkheid in gegeven.

 

Diverse tijdelijke aanpassingen arbeidsomvang

Werkneemster was in 2010 in dienst getreden van werkgever voor een aanstelling van ongeveer 0,2 FTE. In 2015 (toen de arbeidsovereenkomst derhalve al voor onbepaalde tijd was aangegaan) hebben er een aantal uitbreidingen in de arbeidsomvang van haar dienstverband plaatsgevonden, van  – uiteindelijk – ruim 0,8 FTE, waarmee werkneemster dus feitelijk 1 FTE werkzaam was, een en ander steeds wegens vervanging van tijdelijk afwezige collega’s. Ook in 2016 en 2017 heeft dit zich diverse malen voorgedaan.

 

Ziekte werkneemster

In november 2018 valt werkneemster ziek uit, waarop per 1 augustus 2019 werkgever overgaat tot betaling van het salaris uit hoofde van ziekte van 0,5 FTE, zijnde de uren die zij alsdan nog op basis van de tijdelijke aanvullingen zou werken. Werkneemster is van oordeel dat dit niet terecht is en vraagt een verklaring voor recht dat door de diverse aanpassingen van haar arbeidsduur thans voor 1 FTE een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en werkgever derhalve ook het loon dienovereenkomstig dient te betalen.

 

Onderwijs CAO

De kantonrechter gaat niet mee in dit standpunt van werkneemster. Zij gaat er daarbij van uit dat de woorden ‘keten’, ‘reeks’ en ‘opvolgen’ een lijn in tijd impliceren van, van elkaar onderscheiden, eenheden en dat slechts van een  “reeks” sprake is wanneer de arbeidsovereenkomsten elkaar naadloos of met een onderbreking van ten hoogste zes maanden opvolgen. Van ‘opvolgen’ in de zin van artikel 7:668a lid 1 sub b BW is, aldus de kantonrechter, in beginsel slechts sprake indien de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanvangt nadat de eerder overeengekomen bepaalde tijd is verstreken. Als partijen derhalve tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een wijziging in de arbeidsovereenkomst overeenkomen zonder dat de einddatum daarbij later wordt gesteld, zal er in beginsel slechts sprake zijn een wijziging van de inhoud van de bestaande arbeidsovereenkomst. Een tijdelijke urenuitbreiding, derhalve voor bepaalde tijd, tijdens een reeds bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maakt zulks niet anders, nu tussen partijen duidelijk was dat de uitbreiding steeds slechts van tijdelijke aard wegens de vervanging van zieke medewerkers.

 

NOVO’s tip

Aanpassingen van arbeidsovereenkomsten blijven altijd lastig. Beide partijen moeten weten wat de intentie hiervan van partijen is en de verwachtingen wederzijds dienen dienaangaande te worden vastgelegd. Wilt u weten wat de (on)mogelijkheden zijn voor tussentijdse aanpassing van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met NOVO advocaten, Specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch op 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!