nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Geen ontbinding na eerdere berisping

Geen ontbinding na eerdere berisping

Gepubliceerd: 22-jan-2020 08:00

Soms kom je ze nog tegen, die gevallen waarbij een werkgever probeert een werknemer tweemaal te straffen voor eenzelfde “vergrijp”. In dit geval was het een ziekenhuis dat nul op rekest krijgt na indiening van een ontbindingsverzoek.

 

Ne bis in idem

De rechtbank te Gelderland had op 3 januari van dit jaar de aftrap met een ouderwets gevalletje van ne-bis-in-idem. Dat betekent dat iemand niet tweemaal voor hetzelfde feit bestraft mag worden. Als iemand bijvoorbeeld tweemaal diefstal pleegt maar beide keren op een andere locatie, een andere dag, dan is er geen sprake van ne bis in idem, maar als eerst een waarschuwing wordt gegeven voor een vergrijp, kan dat vergrijp niet vervolgens ook nog eens de reden zijn voor een ontslag.

 

Die casus lag – in het kort – voor aan de rechtbank, waarbij het ziekenhuis het feit dat werknemer bepaalde nevenactiviteiten niet had gemeld tweemaal meeneemt in haar strafsanctie.

 

Nevenwerk

Wat was het geval. Werknemer werkt al 13 jaar bij het ziekenhuis. In de toepasselijke cao is opgenomen dat een medewerker geen nevenactiviteiten mag verrichten. Sinds 2012 geldt daarnaast nog een specifieke code, waarbij eveneens aandacht wordt gegeven aan het verbod om nevenwerk te verrichten. Het functioneren van werknemer staat niet ter discussie; wel zijn er enkele malen gesprekken gevoerd omtrent mogelijk nevenwerk, waarbij werknemer o.a. verboden is bij het bedrijf van zijn echtgenoot werkzaam te zijn en werknemer in 2018 verzocht is zelf een zogenaamd “preventieplan” op te stellen om mogeijke belangenverstrengeling tegen te gaan, welk plan door het ziekenhuis geaccordeerd is. Een door werknemer (samen met collega’s) gerunde website werd eveneens door het ziekenhuis verboden, waarbij het ziekenhuis hem uiteindelijk een berisping heeft gegeven met de waarschuwing dat bij een volgende overtreding van het beding ontslag zou volgen.

 

Tweemaal gestraft

Hoewel er nadien geen (nieuwe) overtredingen van het nevenbeding zijn genoemd, wenst het ziekenhuis vervolgens toch afscheid te nemen van werknemer en start zij daartoe een ontbindingsprocedure bij de rechtbank. Centraal hierin worden de overtredingen van het nevenactiviteitenbeding genoemd. Daarnaast wordt door het ziekenhuis nog aangekaart dat er bovendien ook sprake van ander plichtsverzuim is. De rechtbank volgt het ziekenhuis hierin evenwel niet en acht de overige gronden niet van dien aard dat op basis daarvan de arbeidsovereenkomst dient te eindigen. Alsdan blijft enkel de overtreding van het nevenbeding staan, waarvoor werknemer reeds een berisping heeft ontvangen. Uit hoofde van het feit dat iemand niet tweemaal voor een zelfde vergrijp kan worden gestraft, kan deze grond evenwel niet leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en wordt het verzoek van het ziekenhuis dan ook afgewezen.

 

NOVO’s tip

Ook uit deze uitspraak mag maar eens te meer blijken hoe belangrijk het is om voor een goede dossieropbouw te zorgen. Het herhalen van zaken die al bestraft zijn kunnen daarbij wellicht meegewogen worden bij het aantonen van ernstig plichtsverzuim of een verstoorde relatie maar mogen niet tweemaal als zelfstandige grond worden meegenomen. Wilt u weten wat wel en niet kan bij plichtsverzuim? Bel of mail naar NOVO Advocaten te Breda, specialisten in Arbeidsrecht. U kunt ons bereiken per mail op info@novo-advocaten.nl of telefonisch via 076-2056040.

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!