nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ingaven voor 'Femke'

Inname van bedrijfseigendommen

Inname van bedrijfseigendommen

vrijdag 30 augustus 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de inname van bedrijfseigendommen bij ziekte of schorsing.
Nadere eisen aan een studiekostenbeding

Nadere eisen aan een studiekostenbeding

dinsdag 27 augustus 2019
Het studiekostenbeding is een afspraak tussen werkgever en werknemer dat werknemer binnen een bepaalde periode studiekosten die de werkgever heeft betaald, of het loon dat de werkgever heeft doorbetaa...
Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

Bewaartermijnen werkgever, bijgewerkt na AVG

woensdag 6 maart 2019
In de AVG worden helaas geen concrete bewaartermijnen genoemd voor het bewaren van werknemersgegevens. Er wordt alleen een richtlijn gegeven: je mag gegevens niet langer bewaren dan “noodzakelij...
RVU

RVU

donderdag 28 februari 2019
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de regelingen voor vervroegd uittreden.
Liegen kost geld…

Liegen kost geld…

donderdag 10 januari 2019
Iedereen bluft wel eens. Stoere praat, ballen tonen. Even de ander proberen te overtroeven en dingen nét iets feller en harder aanzetten, dan daadwerkelijk klopt. Maar je kunt er in doorslaan. En als ...

Ondernemingsraad

woensdag 31 oktober 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ondernemingsraad.
Eigen werk in de baas zijn tijd?

Eigen werk in de baas zijn tijd?

vrijdag 10 augustus 2018
Twee uitspraken deze keer, en beide gaan ze over de vraag of het al dan niet is toegestaan om onder werktijd werk voor je eigen onderneming te verrichten. Helaas voor de rechtszekerheid werd er twee k...
Compensatieregeling transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding

dinsdag 31 juli 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de compensatieregeling transitievergoeding.
Opzegging toegestaan vóórdat arbeidsovereenkomst feitelijk is aangevangen

Opzegging toegestaan vóórdat arbeidsovereenkomst feitelijk is aangevangen

maandag 30 juli 2018
Wat als je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, maar je nog vóórdat je begint wilt opzeggen. Mag dat? Op 20 juli jl. werd de uitspraak van rechtbank Limburg gepubliceerd waarop hier bevestigend werd...
Wijziging standplaats leidt tot verplichting compensatie

Wijziging standplaats leidt tot verplichting compensatie

woensdag 18 juli 2018
Veelal is in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat werkgever – in alle redelijkheid – de standplaats van werknemer mag wijzigen. De WW-richtlijnen geven voorts aan dat een wijziging in de ...
Overgang van Avrotros naar Omroep MAX

Overgang van Avrotros naar Omroep MAX

donderdag 12 juli 2018
Overgang van onderneming blijft altijd een casuïstisch verhaal waarin steeds maar teruggevallen wordt op zogenaamde “Spijkers-criteria”. In dit geval liep de Avrotros tegen een werknemer a...
Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

Ook een ronselbeding moet gemotiveerd worden?

donderdag 26 april 2018
Dat een concurrentiebeding (bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) onder de verzwaarde motivatieplicht valt sinds de invoering van de WWZ, daar zijn we inmiddels aan gewend. Dat óók een relat...
Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

Herhaling strenge eisen voor een studiekostenbeding

donderdag 19 april 2018
Het gebeurt vaak: een werknemer volgt – al dan niet op eigen verzoek of op- verzoek van de werkgever – een studie en kort na afloop daarvan wil de werknemer vertrekken. Zuur voor de werkge...
Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

Geen ontslag op staande voet wegens onduidelijk sanctiebeleid

vrijdag 23 maart 2018
Ontslag op staande voet is sinds de invoering van de WWZ al een stukje “spannender” geworden voor een werkgever, vanwege de daaraan verboden risico’s voor betaling van een billijke v...
Naar het buitenland tijdens ziekte

Naar het buitenland tijdens ziekte

woensdag 21 maart 2018
Hoe ver strekken de re-integratieverplichtingen van een zieke werknemer en wat mag wel of juist niet. Discussie hierover is aan de orde van de dag. Ook de vraag of iemand al dan niet tijdens ziekte na...
Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

Mag een werkgever de pensioenafspraken eenzijdig wijzigen?

donderdag 8 maart 2018
Vaak kom je bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst een bepaalde pensioentoezegging na, of worden daar in een cao of personeelshandboek afspraken over gemaakt. Wat kan een werkgever daarna nog doe...
Ontslaggronden: de "d-grond"

Ontslaggronden: de "d-grond"

vrijdag 2 maart 2018
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ontslaggrond: de "d-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

Moet een opdrachtgever een verzekering voor door haar ingehuurde ZZP’ers afsluiten?

donderdag 28 december 2017
Dat een werkgever een verzekering dient af te sluiten voor haar medewerkers, spreekt voor zich. Dit volgt ook mede uit de bepalingen in de wet over goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid. ...
Ontslaggronden: de "f-grond"

Ontslaggronden: de "f-grond"

woensdag 29 november 2017
In de nieuwe NOVO YouTube film vertelt Femke over de ontslaggrond: de "f-grond".         Veel kijk- en luisterplezier!
In hoeverre werken eerdere berispingen mee bij ontslag?

In hoeverre werken eerdere berispingen mee bij ontslag?

vrijdag 24 november 2017
Een werknemer was al vanaf 2002 in dienst, waarbij hij in 2005, 2006 en 2009 waarschuwingen heeft ontvangen wegens enkele onregelmatigheden. Bij schrijven van 30 oktober 2013 is werknemer voorts gewez...
Pagina 1 van 8Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Volgende   Laatste   

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!