nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Waarschuwing voor loonstop onvoldoende bij enkel verwijzing naar de wet

vrijdag 14 oktober 2016
In een kort geding bij de rechtbank Overijssel heeft werkneemster de kantonrechter verzocht haar werkgever te veroordelen tot (onder andere) de betaling van haar loon vanaf 25 april 2016. Volgens werk...

Hoogte billijke vergoeding afhankelijk van waarschijnlijke datum beëindiging

maandag 10 oktober 2016
In deze uitspraak was de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst en zo ja, of er terecht een ontslag op staande voet gegeven was. Voorts mocht het hof zich uitlaten over de vraag hoe een bi...

De stilzwijgende verlenging

vrijdag 7 oktober 2016
Op 30 september heeft de Hoge Raad zich uit mogen laten over de vraag of het niet tijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst nog onder het oude recht leidt tot een stilzwijgende verlenging voor dezel...

Disfunctioneren

woensdag 28 september 2016
In de nieuwe YouTube film zal Femke vertellen over de disfunctionerende werknemer en wat van de werkgever wordt verwacht.

Afspiegeling: niet de feitelijke werkzaamheden zijn doorslaggevend maar de overeengekomen functie is bepalend

dinsdag 27 september 2016
Werknemer, een chef-kok, is boventallig verklaard. Per 1 november 2015 is de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opgezegd. In hoger beroep oordeelt het hof dat werkgever enkel behoeft te k...

De golden parachute en de transitievergoeding

dinsdag 20 september 2016
Het is niet ongebruikelijk dat een directeur een zogenaamde “golden parachute” bepaling in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan. Met deze bepaling heeft de directeur een gegarandeerde hoge...

Onschuldpresumptie geldt ook in het arbeidsrecht

vrijdag 16 september 2016
Werkneemster is op staande voet ontslagen terwijl zij in Duitsland in voorlopige hechtenis zit. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de schuld ...

Als je geen bezwaar maakt tegen een officiële waarschuwing, staat daarmee de inhoud vast!

zaterdag 10 september 2016
In een zaak die zich diende bij de rechtbank Limburg was het de vraag of een ontslag op staande voet vernietigd kon worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Werknemer was vanaf 2004 in dien...

Lastig vallen van zieke werkneemster leidt tot billijke vergoeding bij ontbinding

dinsdag 6 september 2016
Het lastigvallen van een zieke, mentaal kwetsbare werkneemster met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tegen de wil van werkneemster in, waarbij werkgeefster ook de re-integratiever...

De ondernemingsraad

woensdag 31 augustus 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Aranka u kort een uitleg over de ondernemingsraad. Veel kijk en luisterplezier!

Verrekenen vakantiegeld toegestaan?

donderdag 25 augustus 2016
Werknemer treedt op 1 juni 2014 in dienst in de functie van directeur en heeft tegen 1 juni 2016 de arbeidsovereenkomst opgezegd. Op 26 februari 2015 is werknemer met werkgever een overeenkomst van ge...

Baijingsleer toegepast: ontbindingsvergoeding ziet ook op misgelopen bonus

donderdag 25 augustus 2016
Ex-werknemer heeft als senior sales executive gewerkt in dienst van SAP. Jaarlijks werden doelen geformuleerd met betrekking tot de te behalen omzet. De arbeidsovereenkomst is inmiddels ontbonden. Er ...

Schorsing maakt ontslag onmogelijk.

vrijdag 19 augustus 2016
Op 08 augustus jl. had de kantonrechter te Rotterdam zich te buigen over de vraag of ontbinding na een schorsing (zonder behoud van loon) mogelijk is. Het oordeel was dat dit niet kan omdat de werknem...

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

maandag 15 augustus 2016
Werkneemster verzoekt in een kort geding onder andere om weer te werk te worden gesteld en haar loon over de maanden mei, juni en juli te ontvangen. Eveneens verzoekt werkneemster om een schadevergoed...

Verkeerde tenaamstelling en de verrekening van de transitievergoeding met de opleidingskosten

vrijdag 12 augustus 2016
Werkneemster heeft een verzoekschrift ingediend waarbij ze verzoekt de werkgever te veroordelen de transitievergoeding te betalen. De werkgever heeft deze niet voldaan omdat zij van oordeel is niets m...

Wijziging standplaats zonder eenzijdig wijzigingsbeding mag

donderdag 4 augustus 2016
Vaak zie je in een arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werkgever gerechtigd is bij voorkomende omstandigheden de werknemer elders te plaatsen dan de overeengekomen standplaats. Evenzo is vaak een zog...

Niet meegaan in de groei van een bedrijf leidt (uiteindelijk) tot een verstoorde arbeidsrelatie

donderdag 28 juli 2016
Er is al veel jurisprudentie ontwikkeld over de vraag wat wel en niet onder een verstoorde arbeidsverhouding (de zogenaamde “g-grond van artikel 7:669 lid 3”) mag vallen. In een uitspra...

Het concurrentiebeding

donderdag 28 juli 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Femke u kort een uitleg over het concurrentiebeding.

Niet tijdig scholen van werkneemster levert ernstig verwijtbaar handelen van werkgever op

maandag 25 juli 2016
De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden op grond van de h-grond, omdat de werknemer niet meer kan voldoen aan de wettelijke vereisten voor het verrichten van de werkzaamhede...

Concurrentiebeding van 2 jaar met wereldwijde strekking blijft overeind

vrijdag 22 juli 2016
Met de invoering van de WWZ zijn er met ingang van 01 januari 2015 (zeer) strenge eisen gesteld aan de mogelijkheden voor werkgever om een concurrentiebeding (rechtsgeldig) overeen te komen met haar w...
Pagina 10 van 14Eerste   Vorige   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Volgende   Laatste   

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!