nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

woensdag 8 maart 2017
Onrechtmatig verkregen bewijs is een bekend fenomeen in het strafrecht maar hoe zit dat in het arbeidsrecht?  Wat mag een werkgever doen om bewijs te krijgen en wat moet een werknemer pikken? In ...

Ontbinding wegens wanprestatie

donderdag 2 maart 2017
Werknemer weigert hardnekkig gehoor te geven aan in redelijkheid door de werkgever gegeven verplichtingen. De kantonrechter sanctioneert genadeloos.

Wanneer houdt een concurrentiebeding stand?

woensdag 15 februari 2017
Het Hof te ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk twee ex-medewerkers veroordeeld tot betaling van 15.000 euro uit hoofde van overtreding van hun concurrentiebeding.

Een vaststellingsovereenkomst

woensdag 15 februari 2017
In de nieuwe YouTube film vertelt Rez over welke bepalingen er in een vaststellingsovereenkomst komen te staan.
Intrekken van een ontbindingsverzoek ziet niet op de nevenverzoeken

Intrekken van een ontbindingsverzoek ziet niet op de nevenverzoeken

woensdag 15 februari 2017
In eerste aanleg zijn zowel het ontbindingsverzoek van werknemer als  de tegenverzoeken van werkgever toegewezen. Werknemer trekt zijn ontbindingsverzoek in. Werkgever is van mening dat daarmee o...

‘Projectclausule’ is in strijd met het ontslagrecht

vrijdag 10 februari 2017
Mag je in een contract overeen komen dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan eindigen zodra een project eindigt?
Ongeoorloofde vakantie komt werknemer duur te staan

Ongeoorloofde vakantie komt werknemer duur te staan

maandag 6 februari 2017
Werknemer boekt zijn vakantie zonder toestemming van zijn werkgever en dient vervolgens zijn verlofaanvraag in. Deze wordt echter afgewezen, aangezien het dan volgens werkgever een enorm drukke period...

Bedrijfsrecherche inschakelen is inbreuk op privacy!

donderdag 26 januari 2017
Een forse “straf” voor wetgever die een bedrijfsrecherchebureau had ingeschakeld om tot een ontslag van haar werknemer te kunnen komen. De rechter veroordeelde hem tot het betalen van een ...

Verstoorde arbeidsverhouding te wijten aan werkgeefster: reden voor ontbinding

maandag 23 januari 2017
Werkgeefster verstoort zelf de arbeidsverhouding met werkneemster. In plaats van objectief te blijven, gaat zij mee in de subjectieve beleving van de ondergeschikten van werkneemster. Werkgeefster maa...

Valt een sociaal plan onder de regeling vervroegd uittreden?

donderdag 19 januari 2017
Het Hof doet uitspraak over de vraag of een sociaal plan dat is vastgesteld door werkgever kan worden gekwalificeerd als vervroegd uittreden.

Studiekostenbeding, mag dat?

donderdag 19 januari 2017
Wanneer mag je een studiekostenbeding overeenkomen en in welke gevallen mag je als werkgever deze kosten terugvorderen van je werknemer?

Wat als een werknemer niet een verzoek tot vernietiging van een ontslag op staande voet indient?

vrijdag 6 januari 2017
Werknemer wordt op staande voet ontslagen en laat na om een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet in te dienen bij de werkgever. Wat is het gevolg hiervan? De rechter doet tevens ui...

Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

vrijdag 30 december 2016
KLM heeft onlangs de rechtbank in Haarlem verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden naar aanleiding van de strafrechtelijke vervolging van die werknemer.  

De opzegtermijn

donderdag 29 december 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Aranka over de opzegtermijn.

De kerstborrel leidt tot ontslag op staande voet na 25 jaar dienstverband

maandag 19 december 2016
Werknemer raakt tijdens de kerstborrel in gesprek met de directeur, maar dit gesprek eindigt echter in een ruziënde sfeer. Op het moment dat de directeur wil vertrekken vliegt werknemer hem aan en pro...

Hoe zat het ook alweer met functiewijziging en het “zwaarder drukken” van een concurrentiebeding?

vrijdag 16 december 2016
Deze vraag kwam aan de orde bij de kantonrechter te Rotterdam eind vorige maand: een werknemer die al sinds 2005 in dienst was bij Schutter Rotterdam in de functie van expediteur, wordt in 2007 tot ma...

Hoe snel kan een arbeidsverhouding verstoord raken?

dinsdag 13 december 2016
Om te bepalen of op grond van een verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden, toets een rechter aan een van gestelde voorwaarden van de wetgever, namelijk:...

Werkgever doorstaat de toets der kritiek niet als het gaat om haar inspanningsverplichting tot herplaatsing

woensdag 7 december 2016
Het UWV heeft Engie Services geen toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. Engie Services stapt derhalve naar de kantonrechter...

Ontslag op staande voet

woensdag 30 november 2016
In de nieuwe YouTube film vertelt Femke over het ontslag op staande voet.

Een onterecht ontslag op staande voet leidt tot de verschuldigdheid van een billijke vergoeding; de ernstige verwijtbaarheid van de werkgever is daarmee een gegeven

dinsdag 29 november 2016
Anders dan de kantonrechter, oordeelt het hof dat werknemer, die ten onrechte op staande voet was ontslagen, wel recht heeft op een billijke vergoeding zoals artikel 7:681 lid 1 aanhef onder a BW verm...
Pagina 8 van 13Eerste   Vorige   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Volgende   Laatste   

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!