nl-NLen-GB
Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact

Ontbinding op grond van disfunctioneren: hoe het wel moet…

dinsdag 22 november 2016
Enige tijd gelden schreven we al over het vele werk dat de opbouw van een dossier wegens disfunctioneren met zich meebrengt. Onlangs oordeelde wederom een kantonrechter, in Limburg, over een verzoe...

Buitensporige reactie kost werknemer zijn baan

maandag 21 november 2016
Werknemer blijft zonder toestemming van werkgever overwerken. Naar aanleiding van een aantal gesprekken, escaleert de situatie en er ontstaat een arbeidsconflict. Werknemer wordt op non-actief gesteld...

Werkgever vangt bot en moet billijke vergoeding van € 60.000 betalen door onterecht gegeven ontslag op staande voet

vrijdag 11 november 2016
Op 17 oktober jl. werd een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank te Arnhem van deze zomer waarin de kantonrechter de werkgever wel heel stevig aanpakt. De werknemer was onterecht op staande voet ...

Van voortzetting van de arbeidsovereenkomst is geen sprake waardoor het concurrentiebeding nietig is

maandag 31 oktober 2016
Per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat op of na die datum is aangegaan, in beginsel nietig tenzij gemotiveerd aangegeven wordt wat de noodzakeli...

De zieke werknemer en diens privacy

maandag 31 oktober 2016
In de nieuwe YouTube film zal Aranka vertellen over de zieke werknemer en diens privacy.

Ontslag op staande voet wegens stalken van werkgever met procedure?

vrijdag 28 oktober 2016
Op 5 oktober jl. mocht de kantonrechter te Amsterdam zich uitlaten over de vraag of een werknemer een verzoek tot vernietiging opzegging nog ter zitting om mocht zetten in een verzoek tot toekenning v...

Disfunctioneren is veel werk!

zaterdag 22 oktober 2016
Onlangs overwoog het hof in Den Haag in haar uitspraak aan welke vereisten een ontbindingsverzoek van een werkgever dient te voldoen, wil het een kans van slagen hebben op grond van disfunctioneren, d...

Verzoek tot herroeping ontbindingsbeschikking ook in hoger beroep afgewezen

maandag 17 oktober 2016
In eerste aanleg komen partijen tot een vaststellingsovereenkomst en op basis van artikel 96 Rv verzoeken zij de kantonrechter hierin te beslechten en doen afstand van het recht op hoger beroep.  ...

Waarschuwing voor loonstop onvoldoende bij enkel verwijzing naar de wet

vrijdag 14 oktober 2016
In een kort geding bij de rechtbank Overijssel heeft werkneemster de kantonrechter verzocht haar werkgever te veroordelen tot (onder andere) de betaling van haar loon vanaf 25 april 2016. Volgens werk...

Hoogte billijke vergoeding afhankelijk van waarschijnlijke datum beëindiging

maandag 10 oktober 2016
In deze uitspraak was de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst en zo ja, of er terecht een ontslag op staande voet gegeven was. Voorts mocht het hof zich uitlaten over de vraag hoe een bi...

De stilzwijgende verlenging

vrijdag 7 oktober 2016
Op 30 september heeft de Hoge Raad zich uit mogen laten over de vraag of het niet tijdig opzeggen van een arbeidsovereenkomst nog onder het oude recht leidt tot een stilzwijgende verlenging voor dezel...

Disfunctioneren

woensdag 28 september 2016
In de nieuwe YouTube film zal Femke vertellen over de disfunctionerende werknemer en wat van de werkgever wordt verwacht.

Afspiegeling: niet de feitelijke werkzaamheden zijn doorslaggevend maar de overeengekomen functie is bepalend

dinsdag 27 september 2016
Werknemer, een chef-kok, is boventallig verklaard. Per 1 november 2015 is de arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV opgezegd. In hoger beroep oordeelt het hof dat werkgever enkel behoeft te k...

De golden parachute en de transitievergoeding

dinsdag 20 september 2016
Het is niet ongebruikelijk dat een directeur een zogenaamde “golden parachute” bepaling in zijn arbeidsovereenkomst heeft staan. Met deze bepaling heeft de directeur een gegarandeerde hoge...

Onschuldpresumptie geldt ook in het arbeidsrecht

vrijdag 16 september 2016
Werkneemster is op staande voet ontslagen terwijl zij in Duitsland in voorlopige hechtenis zit. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, omdat de schuld ...

Als je geen bezwaar maakt tegen een officiële waarschuwing, staat daarmee de inhoud vast!

zaterdag 10 september 2016
In een zaak die zich diende bij de rechtbank Limburg was het de vraag of een ontslag op staande voet vernietigd kon worden, met alle (financiële) gevolgen van dien. Werknemer was vanaf 2004 in dien...

Lastig vallen van zieke werkneemster leidt tot billijke vergoeding bij ontbinding

dinsdag 6 september 2016
Het lastigvallen van een zieke, mentaal kwetsbare werkneemster met voorstellen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tegen de wil van werkneemster in, waarbij werkgeefster ook de re-integratiever...

De ondernemingsraad

woensdag 31 augustus 2016
In de nieuwe YouTube film geeft Aranka u kort een uitleg over de ondernemingsraad. Veel kijk en luisterplezier!

Verrekenen vakantiegeld toegestaan?

donderdag 25 augustus 2016
Werknemer treedt op 1 juni 2014 in dienst in de functie van directeur en heeft tegen 1 juni 2016 de arbeidsovereenkomst opgezegd. Op 26 februari 2015 is werknemer met werkgever een overeenkomst van ge...

Baijingsleer toegepast: ontbindingsvergoeding ziet ook op misgelopen bonus

donderdag 25 augustus 2016
Ex-werknemer heeft als senior sales executive gewerkt in dienst van SAP. Jaarlijks werden doelen geformuleerd met betrekking tot de te behalen omzet. De arbeidsovereenkomst is inmiddels ontbonden. Er ...
Pagina 9 van 13Eerste   Vorige   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Volgende   Laatste   

Disclaimer

Onze blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocaten is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks bespreken wij actualiteiten binnen het arbeidsrecht. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen zullen wij hier de revue laten passeren.

Uiteraard mag u ons ook attenderen op een onderwerp. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op onze site volgende week terug!

Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief!